دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب‌نامه مقاله مکتب تفکیک
منوی اصلی

کتاب‌نامه مقاله مکتب تفکیک

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در باب: ادیان, ادیان, ادیان و مذاهب, فرق
 1. قرآن.
 2. نهج البلاغه.
 3. امام سجاد (علیه السلام)؛ صحیفه سجّادیّه؛ ترجمه و شرح فیض‏الإسلام؛ انتشارات فقیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۸ ش.
 4. ابراهیمی دینانی، غلامحسین؛ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام.
 5. ابن سینا؛ الإلهیّات من الشفاء؛ تعلیقات صدرالمتألّهین؛ انتشارات بیدار.
 6. ابن عربی، محیی الدین؛ فصوص الحکم؛ شرح قیصرى، داود بن محمود؛ انتشارات بدار، ۱۳۶۳ ش.
 7. اسلامی، سید حسن؛ رؤیای خلوص: بازخوانی مکتب تفکیک؛ بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۷ ش.
 8. اصفهانی، میرزامهدی؛ ابواب الهدی، تهران، ناشر: خانه کتاب، ۱۳۸۹ هـ ش.
 9. اصفهانی، میرزامهدی؛ المواهب السنیه، موسسه معارف اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۹۶٫
 10. امینى، عبدالحسین؛ الغدیر؛ دارالکتب الإسلامیّه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 11. انصاری، مرتضی؛ فرائد الأصول (رسائل)؛ دهاقانى (اسماعیلیان)، چاپ اول، ۱۳۷۵ ش.
 12. انصاری، مرتضی؛ کتاب الطهاره؛ ناشر: مؤسسه آل البیت‏علیهم السلام.
 13. آشتیانى، میرزا أحمد؛ لوامع الحقائق فى اصول العقائد، زهیر، چاپ اول، ۱۳۹۰٫
 14. آملى، میرزا محمّد تقى؛ درر الفوائد؛ مؤسسه دار التفسیر، چاپ سوم، ۱۴۱۶ ق.
 15. پارسا، خواجه محمد؛ شرح فصوص الحکم، فص نوحیه، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران – ایران، ۱۳۶۶ ش.
 16. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 17. حجتی‌نیا، غلامحسین؛ «کتابشناسی مکتب تفکیک»؛ مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی؛ ش ۱۹، آذر و دی ۱۳۷۸ش.
 18. حکیمی، محمدرضا؛ «عقل خودبنیاد دینی»؛ مجله همشهری ماه؛ ش ۹.
 19. حکیمی، محمدرضا؛ اجتهاد و تقلید در فلسفه؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ش.
 20. حکیمی، محمدرضا؛ مجله حریم امام؛ سال هفتم، شماره ۳۴۳، آبان ۱۳۹۷ ش.
 21. حکیمی، محمدرضا؛ معاد جسمانی در حکمت متعالیه؛ دلیل ما، قم، ۱۳۸۱ ش.
 22. حکیمی، محمدرضا؛ مکتب تفکیک؛ مرکز بررسی‎های اسلامی، قم، ۱۳۷۳ ش.
 23. حلبی؛ تقریرات درس میرزا مهدی اصفهانی؛ فلاسفه الاسلام هادمون للاسلام و لیسوا بخادمین له.
 24. حلبی، تقریرات درس میرزا مهدی اصفهانی؛ لتری مناقضه کل ما جاء به الشریعه مع جمیع قواعد الفلسفه.
 25. حلبی، محمود؛ تقریرات میرزا مهدی اصفهانی؛ مرکز اسناد آستان قدس رضوی،‌ ش ۱۲۴۸۰؛ ج ۲، شماره ۱۲۴۵۵؛ ج ۳، شماره ۱۲۴۵۶، مشهد،.
 26. حلبی، محمود؛ دروس معارف الهیه.
 27. خسروپناه، عبدالحسین؛ جریان‌شناسی فکری ایران معاصر، تعلیم و تربیت اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹.
 28. خوانساری، سید احمد؛ العقائد الحقّه؛ تحقیق: باقرى بیدهندى، ناصر؛ منشورات الدلیل، چاپ اول، ۱۴۲۱ ق.
 29. سایت اسلام پدیا.
 30. سایت اعتدال شرق.
 31. سایت فیلسوف یار.
 32. سایت ویکی شیعه.
 33. سبحانی، محمد تقی؛ مجله حریم امام؛ سال هفتم – شماره ۳۴۳، آبان ۱۳۹۷ ش.
 34. سیدان، سید جعفر/ فیاضی، غلامرضا/ پارسانیا، حمید؛ نشست بررسی نسبت عقل و وحی از منظر فلسفه و مکتب تفکیک؛ مجله معارف؛ ش ۳۴، بهمن و اسفند ۱۳۸۴ ش.
 35. سیوطى، جلال‏الدین؛ الدرّ المنثور فى التفسیر المأثور؛ دارالکتب العلمیّه، بیروت، ۱۴۱۱ ق.
 36. صدوق، أمالى، ناشر: اعلمى‏، بیروت‏، ۱۴۰۰ ق / ۱۳۶۲ ش‏.
 37. صدوق، محمد بن علی؛ توحید؛ مؤسسه النشر الإسلامى التابعه لجماعه المدرّسین بقم المقدّسه، چاپ ششم، قم، ۱۴۱۶ ق.
 38. طبرسى، أحمدبن على؛ احتجاج؛ نشر المرتضى، ۱۴۰۳ ق.
 39. طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج على أهل اللجاج، محقق / مصحح: خرسان، محمد باقر، ناشر: نشر مرتضى‏، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۳ ق‏.
 40. قزوینی، مجتبی؛ بیان الفرقان، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۹۰٫
 41. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق / مصحح: موسوى جزائرى، طیّب، ناشر: دار الکتاب‏، چاپ سوم، قم‏، ۱۴۰۴ ق‏.
 42. کاشف الغطاء، جعفر؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء؛ دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ ق.
 43. کوفى، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفی، محقق / مصحح: کاظم، محمد، ناشر: مؤسسه الطبع و النشر فی وزاره الإرشاد الإسلامی‏، چاپ اول‏، تهران‏، ۱۴۱۰ ق‏.
 44. کلینى، محمد بن یعقوب؛ کافى؛ دارالکتب الإسلامیّه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 45. کلینى، محمد بن یعقوب؛ کافى؛ محقق / مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۴۰۷ ق‏.‏
 46. مجلسى، محمّد باقر؛ بحارالأنوار؛ محقق / مصحح: جمعى از محققان‏؛ ناشر: دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت‏، ۱۴۰۳ ق‏.
 47. مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول، محقق / مصحح: رسولى محلاتى، هاشم‏، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم‏، تهران‏، ۱۴۰۴ ق‏.
 48. مجله حریم امام؛ آبان ۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ۳۴۳٫
 49. مظفری، حسین؛ بنیان مرصوص: فلسفه اسلامی از نگاه مکتب تفکیک؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۵ ش.
 50. مفید، حسین؛ مکتب معارف خراسان: بررسی تاریخی حیات علمی آیت‌الله میرزامهدی اصفهانی؛ مجله زمانه، ش ۶۲، آبان ۱۳۸۶ ش.
 51. ملا صدرا، صدر الدین، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، ج ‏۹، ص ۳۱، ناشر: دار احیاء التراث، چاپ سوم، بیروت، ۱۹۸۱ م.
 52. ملا صدرا، صدر الدین، شرح أصول الکافی، محقق / مصحح: خواجوى، محمد، ناشر: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏، چاپ اول‏، تهران‏، ۱۳۸۳ ش‏.
 53. ملاصدرا، صدرالدین شیرازى؛ شرح الهدایه الأثیریّه؛ چاپ سنگى، محشّى.
 54. ملا صدرا، صدر الدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، ناشر: دار احیاء التراث، چاپ سوم، بیروت، ۱۹۸۱ م.
 55. ملاصدرا، صدر الدین، العرشیه، ملاحظات: تصحیح غلامحسین آهنی، ناشر: انتشارات مولى، تهران، ۱۳۶۱ ه ش.
 56. موسوی، سید محمد؛ آئین و اندیشه، بررسی مبانی و دیدگاه‌های مکتب تفکیک؛ حکمت، تهران، ۱۳۸۲ ش.
 57. وکیلی، محمدحسن؛ صراط مستقیم؛ نقد مبانی مکتب تفکیک؛ مشهد، ۱۳۸۸ ش.ثبت نظر


8 + = 12