دایره المعارف اسلام پدیا » وجه نام‌گذاری مکتب تفکیک به مکتب معارفی خراسان
منوی اصلی

وجه نام‌گذاری مکتب تفکیک به مکتب معارفی خراسان

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ در باب: ادیان, ادیان, ادیان و مذاهب, فرق

گرچه پیشینه این مکتب به صدر اسلام برمی‌گردد، امّا نظر به این‌که احیای مجدد و نظام‌مند شدن آن از سوی میرزا مهدی اصفهانیدر خراسان صورت گرفته، از این رو برخی آن را مکتب معرفتی خراسان نامیده‌اند.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


9 + = 16