دایره المعارف اسلام پدیا » تاریخ تأسیس مکتب تفکیک
منوی اصلی

تاریخ تأسیس مکتب تفکیک

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ در باب: ادیان, ادیان, ادیان و مذاهب, فرق

سابقه تفکر تفکیکی به صدر اسلام می‌رسد و در طول تاریخ اسلام همیشه علمای زیادی بوده‌اند که از مبانی قران و عترت دفاع نموده و خطاهای مبانی فلسفی و عرفانی را آشکار می‌نموده‌اند و در هر قرنی این بزرگان وجود داشته‌اند. تا این‌که در قرن ۱۴ ق عده ای که  از ارکان مکتب تفکیک محسوب می شدند و بیشترین فعالیت علمی را در این زمیته داشتند، در این جهت اقدام نمودند. از جمله این دانشمندان می توان به سه نفر از بزرگترین شخصیت های علمی و معنوی؛ یعنی آیت‌الله میرزا مهدی اصفهانی، آیت‌الله سید موسی زرآبادی و آیت‌الله شیخ مجتبی قزوینی که شاگرد این دو استاد عالی‌قدر بوده است، اشاره کرد.[۱]

[۱]. مجله حریم امام، آبان ۱۳۹۷ – سال هفتم – شماره ۳۴۳٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + = 7