دایره المعارف اسلام پدیا » آثار علمی آیه‌الله سید علی سیستانی
منوی اصلی

آثار علمی آیه‌الله سید علی سیستانی

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ در باب: بزرگان, سیره

آثار تحقیقى ـ پژوهشى که آیه‌الله سیستانی در زمینه هاى مختلف فقهى، اصولى، کلامى و … به رشته تحریر درآورده‌است، به شرح ذیل است:

 1. شرح کتاب العروه الوثقی.
 2. بحث‌های اصولی (دوره کامل اصول در چندین جلد).
 3. کتاب القضاء.
 4. کتاب بیع و خیارات.
 5. رساله در «الصلاه فی اللباس المشکوک».
 6. رساله در مبحث ربا.
 7. رساله در «خُمس الفوائدِ و الأرباح».
 8. رساله در نماز مسافر.
 9. رساله در مبحث قبله.
 10. رساله در قاعده ید.
 11. رساله در قاعده تجاوز و فراغ.
 12. رساله در قاعده لاضرر و لاضرار.
 13. رساله در مبحث تقیه.
 14. رساله در قاعده الزام.
 15. رساله در قاعده قرعه.
 16. رساله در اجتهاد و تقلید.
 17. رساله در عدم تحریف قرآن (صیانه الکتاب العزیز من التحریف).
 18. رساله در (حجیه مراسیل إبن أبی عمیر).
 19. رساله در تاریخ حدیث نگاری اسلامی (تاریخ تدوین الحدیث فی الإسلام).
 20. شرح مشیخه تهذیبین.
 21. نقد رساله تصحیح اسانید محقق اردبیلی.
 22. رساله‌ای در «مسالک القدماء فی حجیه الأخبار».
 23. الفوائد الغرویه.
 24. الفوائد الفقهیه.
 25. شرح مشیخه فقیه.
 26. رساله در صحت انتسابِ کتابِ الملل به فضل بن شاذان.
 27. رساله در اختلاف افق (اختلاف الآفاق فی رؤیه الهلال).
 28. رساله در حکم اختلاف دو مجتهد متساوی در فتوی (تقریرات فقه و اصول).
 29. تعارض ادله (تقریرات سید هاشم هاشمی).
 30. استصحاب (تقریرات سید مرتضی مهری).
 31. کتاب الصلاه (تقریرات سید مرتضی مهری).
 32. مباحث الفاظ (تقریرات سید حسن مرعشی).
 33. کتاب الصوم (تقریرات سید حسن مرعشی).
 34. اجتهاد و تقلید (تقریرات سید محمد علی ربانی).
 35. قاعده الزام (تقریرات سید محمد علی ربانی).
 36. الرافد فی علم الأصول (تقریرات سید منیر خباز).
 37. قاعده لاضرر و لاضرار.[۱]

کتب فتوایی ایشان به زبان عربی به شرح ذیل است:

 1. التعلیقهُ عَلَی العروه الوثقی (الجزء الأول و الثانی و الثالث).
 2. منهاج الصالحین (الجزء الأول و الثانی و الثالث).
 3. مناسک الحج.
 4. مناسک الحج و مُلحقاتِها.
 5. المسائل المنتخبه.
 6. الفقه للمغتربین.
 7. الفتاوی المیسره.
 8. الوجیز فی أحکام العبادات.
 9. المیسر فی الحج و العمره.
 10. أسئله حول رؤیه الهلال و أجوِبَتها.[۲]

کتب فتوایی ایشان به زبان فارسی به شرح ذیل است:

 1. رساله توضیح المسائل جامع در ۲جلد.
 2. رساله توضیح المسائل.
 3. مناسک حج.
 4. ملحقات مناسک حج.
 5. فقه برای غرب نشینان.[۳]

[۱]. المؤلفات و التقریرات – موقع مکتب سماحه المرجع الدینی الأعلی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله)»، www.sistani.org یا سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی.‌

[۲]. المؤلفات و التقریرات – همان.‌

[۳]. سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی؛ کتب فتوایی.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


2 + 6 =