دایره المعارف اسلام پدیا » میرزا مهدی اصفهانی از نگاه آقابزرگ حکیم
منوی اصلی

میرزا مهدی اصفهانی از نگاه آقابزرگ حکیم

تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۸ در باب: تاریخ, تاریخ بزرگان

استاد محمد رضا حکیمی می‌گوید: با یکی دوتن از دوستان فاضل، در قم، دیدن آیت الله، حاج شیخ محمدباقر محسنی ملایری رفتیم. در ضمن صحبت، متوجه شدم ایشان دورانی و مدتی از تحصیلات خود را در مشهد گذرانده و محضر آقا بزرگ حکیم را درک کرده و حضورشان در مشهد مقارن بوده با روزگاری که میرزای اصفهانی دروس خویش را القا می‌کرده است. پرسیدم با میرزا هم ارتباطی داشتید؟ گفتند: بله و سخن در این باره شروع شد. اظهار داشتند: من درس آقابزرگ حکیم می‌رفتم. آشیخ هاشم قزوینی به من گفت: چرا درس میرزا نمی‌آیید؟ حتما بیایید و اصرار کرد. گفتم: استادم آقابزرگ فرموده است به درس دیگری نروید. ایشان گفت: هر طور شده آقابزرگ را راضی کنید و حتماً به درس میرزا بیایید. در پی اصرار آشیخ هاشم، از استاد اجازه گرفته به درس میرزا رفتم. اولین جلسه‌ای که حاضر شدم، بحث درباره کیفیت حصول علم برای نفس و بیان حقیقت علم و تمایز آن با نفس و … بود. میرزا مطالب بسیار مهمی فرمودند. همین‌که خدمت آقابزرگ رسیدم، مطالبی را که میرزا فرموده بود، نقل کردم. آقا بزرگ حکیم به محض شنیدن، فرمود: «عجب مطالب عرشی! عجب مطالب مهمی، تاکنون از کسی نشنیده بودم. حتما به درس ایشان بروید و بیایید مطالب را به من هم بگویید».[۱]

آیت‎الله میرزا محمدباقر ملایری می‎گفت: «تمام شاگردان آقابزرگ حکیم پای درس میرزا مهدی اصفهانی رفتند. سه نفر از شاگردان ایشان ماندیم که آقابزرگ حکیم گفت: شما هم بروید و درس میرزا مهدی را شرکت کنید».[۲]

[۱]. حکیمی، محمد رضا، مکتب تفکیک، ص ۲۳۴٫

[۲]. طالبیان شریف، حسن، مجله حریم امام، سال هفتم، شماره ۳۴۳، ص ۲۰٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 7