دایره المعارف اسلام پدیا » میرزا مهدی اصفهانی از دیدگاه موافقان
منوی اصلی

میرزا مهدی اصفهانی از دیدگاه موافقان

تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸ در باب: تاریخ, تاریخ بزرگان

با توجه به این‌که میرزا احیاگر مکتب معارفی خراسان و مکتب تفکیک می‌باشد؛ لذا پیروان این مکتب خود را وامدار او دانسته و از ارادتمندان وی می‌باشند.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


2 + = 10