دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی‌های شخصیتی میرزا مهدی اصفهانی
منوی اصلی

ویژگی‌های شخصیتی میرزا مهدی اصفهانی

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ در باب: تاریخ, تاریخ بزرگان

اگر قرار باشد شخصیت و اندیشه میرزا را تبارشناسی کنیم، باید در حوزه فقه، ایشان را به شیخ انصاری و مدرسه سامراء، و در حوزه اندیشه کلامی به تبار محدثان بزرگی، همچون کلینی، شیخ صدوق و علامه مجلسی و یا متکلمان نخستین شیعه بازگردانیم، اما علی‎رغم این انتساب و امتداد، ایشان خود نقطه عطفی در همین مسیر تلقی می‎شود. نوآوری‎های میرزا در ابواب گوناگون کلامی و اصولی به‎گونه‎ای است که می‎بایست وی را به صورت مستقل مورد بررسی و مطالعه قرار داد.[۱]

[۱]. سبحانی، محمد تقی، مجله حریم امام، سال هفتم، ش ۳۴۳، ص ۶٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 7 = 16