دایره المعارف اسلام پدیا » فرازهای زندگی محمد بن عبدالله (نفس زکیه)
منوی اصلی

فرازهای زندگی محمد بن عبدالله (نفس زکیه)

تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها

یکی از مهم‌ترین فرازهای زندگی محمد نفس زکیه، ادعای او مبنی بر مهدی امت بودن او است که توسط پدرش عبدالله بن حسن مطرح شد. از دیگر فرازهای زندگی او می‌توان به بیعت گرفتن پدرش برای او از عده‌ای مبنی بر این‌که او همان مهدی موعود است، اشاره کرد.

از دیگر فرازهای بسیار مهم وی قیام او در مقابل حکومت بنی عباس و شخص منصور دوانیقی است که آخر الامر منجر به کشته شدن وی گرید.  البته هر یک از این فرازها در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 6