دایره المعارف اسلام پدیا » خانواده محمد بن عبدالله (نفس زکیه)
منوی اصلی

خانواده محمد بن عبدالله (نفس زکیه)

تاریخ: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها

خانواده مهم‌ترین کانون ایجاد آرامش، بستر تربیت انسان‌های فرهیخته و معرفی آن‌ها به جامعه است.

نفس زکیه از نظر والدین دارای امتیاز در شرافت نَسَبی است.[۱] همچنین دارای همسری از خاندان رسالت و فرزندانی شایسته می‌باشد.[۲]

[۱]. اصفهانى، على بن الحسین، مقاتل الطالبیین، تحقیق: صقر، سید احمد، ص ۲۰۶ و ۲۰۷٫

[۲]. همان، ص ۲۶۸٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 4 = 6