دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله یمانی
منوی اصلی

کتابنامه مقاله یمانی

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در باب: تاریخ, تاریخ بزرگان

ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری؛ تحقیق: الخطیب، محب الدین؛ تعلیق: بن باز، عبد العزیز بن عبد الله؛ دار المعرفه، بیروت، ۱۳۷۹ ق

 1. ابن حماد، نعیم بن حماد؛ کتاب الفتن؛ تحقیق: الزهیری، سمیر أمین؛ التوحید، چاپ اول، قاهره، ۱۴۱۲ ق.
 2. ابن عقده کوفى، احمد بن محمد؛ فضائل أمیر المؤمنین (علیه السلام)؛ محقق / مصحح: حرز الدین، محمد حسین؛ دلیل ما، چاپ اول، ایران، قم، ۱۴۲۴ ق.
 3. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر؛ البدایه و النهایه؛ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۶ م.
 4. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ تصحیح: فارس، احمد؛ دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
 5. حافظ برسى، رجب بن محمد؛ مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین (علیه السلام‏)؛ محقق / مصحح: عاشور، على‏؛ أعلمی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ ق.‏
 6. سایت اسلام پدیا.
 7. سایت اسلام کوئست.سایت راسخون.
 8. سایت رجا نیوز.
 9. سایت فرهنگ نیوز.
 10. سایت ویکی فقه.
 11. سید بن طاوس، على بن موسى‏؛ فلاح السائل و نجاح المسائل؛ بوستان کتاب، چاپ اول، قم، ۱۴۰۶ ق.
 12. صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ تحقیق: غفاری، علی اکبر؛ مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۹ ق.
 13. طوسى، محمد بن حسن؛ الأمالی؛ دار الثقافه، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ ق.
 14. طوسى، محمد بن حسن؛ الغیبه؛ دارالثقافه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ ق.
 15. فتلاوی، مهدی؛ رایات الهدی و الضّلال فی عصر الظّهور؛ دار المحجه البیضاء، بیروت، ۱۴۲۰ ق / ۱۹۹۹ م.
 16. قزوینی، سید محمد کاظم؛ زندگانی امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از ولادت تا ظهور؛ ترجمه: حسینی، داوود؛ یاس بهشت، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۶ ش.
 17. کورانی، علی؛ الیمانیون قادمون؛ معروف، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ ش.
 18. کورانی‌، علی و مؤسسه‌ المعارف‌ الاسلامیه؛ معجم احادیث الامام المهدی (علیه السلام)؛ مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام)، قم، ۱۳۸۷ ش.
 19. مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار؛ تحقیق: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
 20. مفید، محمد بن محمد؛ الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد؛ محقق / مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)‏؛ کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.
 21. مقدسی، مطهر بن طاهر؛ البدء و التاریخ؛ تحقیق: بور سعید؛ مکتبه الثقافه الدینیه، بی‌جا، بی‌تا.
 22. مهدوی‌راد، محمدعلی و دیگران؛ بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین؛ دو فصلنامه مجله حدیث‌پژوهی، سال ششم، شماره دوازدهم، ص ۵۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ ش.
 23. میرلوحی موسوی؛ سید محمد؛ کفایه المهتدی فی معرفه المهدی (علیه السلام)؛ دار التفسیر، قم، ۱۴۲۶ ق.
 24. نعمانی، محمد بن ابراهیم؛ الغیبه؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر؛ نشر صدوق، ‏ چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ ق.
 25. نیلى نجفى، على بن عبد الکریم؛ سرور أهل الإیمان فی علامات ظهور صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ محقق / مصحح: عطار، قیس‏؛ دلیل ما، چاپ اول، ایران، قم، ۱۴۲۶ ق.ثبت نظر


3 + 4 =