دایره المعارف اسلام پدیا » معنای همزمانی قیام یمانی و خراسانی با سفیانی
منوی اصلی

معنای همزمانی قیام یمانی و خراسانی با سفیانی

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ در باب: تاریخ, تاریخ بزرگان

معنای همزمانی خروج سفیانی، یمانی و خراسانی چیست؟ آیا در یک روز، اعلام خروج خواهند کرد و یا این مطلب کنایه از پیوستگی بین این سه خروج دارد و لو این‌که بین آنها، فاصله‌ای اندک باشد؟ دراین‌باره، دو دیدگاه و احتمال، وجود دارد.

برای توضیح مطلب مراجعه کنید به: سایت اسلام پدیا.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + = 11