دایره المعارف اسلام پدیا » القاب قم
منوی اصلی

القاب قم

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ در باب: اماکن, جغرافیای قم, عمومی

قم از جمله شهرهایى است که القاب[۱] متعدد به آن داده شده است؛ و این القاب مانند القابى که به دیگر شهرهاى اسلامى داده اند، مفهوم دینى و مذهبى دارد.

آنچه از القاب قم در آثار نویسندگان از دوره مغول به بعد ذکر شده است عبارت است:

دارالمؤمنین، دارالعباده، دارالموحّدین، دارالعلم، دارمدینه المؤمنین، بلده المؤمنین، مدینه المؤمنین، خاک فرج.[۲]

 

[۱]. مقصود لقب هایى است که در عصر اسلامى بر آن اطلاق شده است .

[۲] . تاریخ مذهبى قم ، ص ۱۳٫




کلیدواژه ها: ,



ثبت نظر


+ 7 = 16