دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف لغوی بداء
منوی اصلی

تعریف لغوی بداء

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ در باب: کلام

بداء به فتح باء و الفِ کشیده، به معنای ظهور و انکشاف پس از خفا، و علم و آگاهی بعد از جهل و ناآگاهی است. همچنین به معنای تغییر رأی هم آمده است.[۱]

[۱]. راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، المفردات فی غریب القرآن، ص ‌۱۱۳، ماده «بدا»؛ ر ک: اسلام پدیا.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


4 + = 13