دایره المعارف اسلام پدیا » انواع بداء
منوی اصلی

انواع بداء

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ در باب: عمومی

نظر به این که بداء در اصطلاح عبارت است از: حکم به وجود اشیاء و اراده ایجاد آن طبق مصلحت، محو حکم و ایجاد چیزی در شرایط خاص و زمان معینی، زیاده و نقصان در صورتی است که قضای حتمی و اراده قطعی الهی بر آن تعلق نگرفته باشد.[۱]

بر این اساس یک وقت تغییر در تکونیات تحقق پیدا می‌کند که از آن به بداء تعبیر می‌کنند و زمانی نیز در تشریعیات محقق می‌شود که از آن به نسخ تعبیر می‌شود

[۱].  آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج ۳، ص ۵۷ – ۵۱٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 4 = 11