دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه
منوی اصلی

کتابنامه

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ در باب: کلام, کلام قدیم
 1. قرآن کریم.
 2. تهرانی، آقا بزرگ، الذّریعه الی تصانیف الشیعه،‌ اسماعیلیان قم و کتابخانه اسلامیه تهران‏، قم و تهران ۱۴۰۸ ق‏.
 3. ابن الاثیر الجزری، علی بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، المکتبه العلمیه، بیروت، ۱۳۹۹ ق.
 4. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، دارالجیل، بیروت، ۱۴۱۱ ق.
 5. راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، المفردات فی غریب القرآن،‌ ‌دار العلم الدار الشامیه، دمشق، ۱۴۱۲ ق.
 6. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۷ ق.
 7. قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، دار الکتب الإسلامیه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ ش.
 8. قمی، عباس، سفینه البحار، نشر اسوه، بی جا، بی تا
 9. کلینی، کافى، دارالکتاب الإسلامىه، تهران، ۱۳۶۵ ق.
 10. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء بیروت – لبنان، ۱۴۰۴ ق.
 11. معرفت، هادى، تفسیر و مفسران، مؤسسۀ فرهنگى التمهید، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش.
ثبت نظر


8 + 7 =