دایره المعارف اسلام پدیا » والدین سفیانی
منوی اصلی

والدین سفیانی

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها

در منابع تاریخی و روایی برای پدر سفیانی، نام ‌های متعددی ذکر کرده اند: عنبسه، مرّه، هند، یزید و عتبه،[۱] اما در مورد مادر وی؛ پس از فحص و جست وجو، در هیچ یک از منابع، نامی از مادر او یافت نشد.

[۱]. مقدسی شافعی سلمی، یوسف بن یحیی، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، تحقیق: حلو، عبدالفتاح محمد، ص ۹۱؛ سید ابن طاوس، علی بن موسی، الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر( عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ص ۲۲۱.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


8 + 7 =