دایره المعارف اسلام پدیا » اسامی و القاب مشهور سفیانی
منوی اصلی

اسامی و القاب مشهور سفیانی

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها

در مورد نام سفیانی گزارش‌های مختلفی وجود دارد.

در منابع روائی شیعی، وی به نام عثمان بن عنبسه از تبار ابوسفیان معرفی شده است. در منابع اهل سنت با نام‌هایی چون: حرب بن عنبسه، عنبسه بن مرّه، عنبسه بن هند، عبداللَّه بن یزید، ابوعتبه و معاویه بن عتبه یاد شده است.[۱]

[۱] . مقدسی شافعی سلمی، یوسف بن یحیی، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، تحقیق حلو، عبدالفتاح محمد، ص ۹۱؛ نعیم بن حماد، الفتن، تحقیق: الدکتور سهیل زکار، ص۲۲۱.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 6 = 15