دایره المعارف اسلام پدیا » انواع تقیه از نظر حکم شرعی
منوی اصلی

انواع تقیه از نظر حکم شرعی

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ در باب: کلام

فقیهان شیعه بر اساس روایاتی که در باره تقیه وارد شده و با استفاده از دقت‌ها و تحلیل‌های عقلی و همچنین بر حسب حکم و یا موضوع به اعتبارات مختلف تا کنون تقسیماتی برای تقیه بیان کرده اند.

در این میان یکی از تقسیمات انجام شده برای تقیه، بر اساس احکام پنجگانه تکلیفی واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح است. عده ای از بزرگان؛ مانند شیخ مفید،[۱] شهید اول،[۲] ‌شیخ انصاری[۳] و … این چنین تقسیمی را برای تقیه قائل شده اند.

[۱]. شیخ مفید، محمد بن نعمان، أوائل المقالات‏، ص ۱۱۸٫

[۲]. شهید اول، محمد بن مکى‌، القواعد و الفوائد، محقق/ مصحح: سید عبد الهادى حکیم، ج ۲، ص ۱۵۸٫

[۳]. شیخ انصارى، مرتضى بن محمد، رسائل فقهیه، محقق/ مصحح: گروه پژوهش در کنگره‌، ص ۷۴٫
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


+ 7 = 16