دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله جریان احمد الحسن
منوی اصلی

کتابنامه مقاله جریان احمد الحسن

تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۷ در باب: ادیان و مذاهب, جریان احمد الحسن
 1. ابن المنادی، احمد بن جعفر؛ الملاحم؛ قم، دارالسیره، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق.
 2. ابن ‌فارس، احمد؛ معجم مقاییس اللغه؛ مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۰۴ ق.
 3. ابن قولویه، جعفر بن محمد؛ کامل الزیارات؛ محقق و مصحح: امینی، عبد الحسین؛ دار المرتضویه، چاپ اول، نجف اشرف، ۱۳۵۶ ش.
 4. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ دار صادر، چاپ سوم ، بیروت، ۱۴۱۴٫
 5. ابن‌اثیر، مبارک بن مبارک؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر؛ مؤسسۀ اسماعیلیان، چاپ چهارم، قم، ۱۳۶۴ ش.
 6. ابن‌حنبل، احمد بن محمد؛ المسند؛ دار صادر، بیروت، بی‌تا.
 7. احمد الحسن، الجواب المنیر عبر الاثیر؛ اصدارات الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، چاپ اول، بی جا، ۱۴۳۱ ق.
 8. احمد الحسن، انصار امام مهدی؛ ادلۀ جامع دعوت یمانی آل محمّد؛ وب‌سایت فارسی «انصار امام مهدی، com»، بی‌تا.
 9. احمد الحسن، پاسخ‌های روشنگر بر بستر امواج؛ گردآوری و تنظیم هیات علمی انصار امام مهدی.
 10. احمد بن اسماعیل، أدعیاء المهدویه، بی جا، بی تا.
 11. اربلی، علی بن عیسی؛ کشف الغمه؛ دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۵ ق.
 12. آقا بزرگ طهرانی، محمد محسن؛ الذریعه فی تصانبیف الشیعه، دارالاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ ق.
 13. امام صادق (علیه السلام)‏، توحید المفضل‏، ناشر: داورى‏، قم‏، بی تا، چاپ دوم‏.
 14. انصاری، محمد رضا؛ «طبری سوم و دلائل الامامه»؛ ماهنامه کیهان اندیشه، شماره ۵۸، مؤسسه کیهان، قم، ۱۳۷۳ ش.
 15. آیتی، نصرت الله؛ «نقد و بررسی آراء مدعیان مهدویت: با تکیه بر آراء احمد الحسن»؛ فصلنامه علمی – پژوهشی مشرق موعود، ش ۲۵، قم، مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)، ۱۳۹۲ ش.
 16. آیتی، نصرت‌الله، «معیارهای تطبیق نشانه‌های ظهور»، فصل‌نامه علمی _ پژوهشی مشرق موعود، قم، مؤسسۀ آینده روشن، پاییز ۱۳۹۱ش.
 17. بحرانی، سید هاشم؛ المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه؛ مؤسسه النعمان، بیروت، ۱۴۱۳ ق.
 18. بحرانی، سید هاشم؛ المحجه فیما نزل فی القائم الحجه؛ تحقیق محمد منیر المیلانی، بی تا، بی جا.
 19. بحرانی، سیدهاشم؛ غایه المرام؛ تحقیق: عاشور، سیدعلی؛ بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
 20. برسی، رجب بن محمد؛ مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین (علیه السلام)؛ مؤسسه الاعلمی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ ق.
 21. برقی، احمد بن محمد؛ المحاسن؛ دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ ق.
 22. ترابی شهرضایی، اکبر؛ پژوهشی در علم رجال؛ اسوه، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ ش.
 23. جعفریان، رسول؛ مهدیان دروغین؛ نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ ش،
 24. حاکم نیشابوری، محمّد بن عبدالله؛ المستدرک علی الصحیحین؛ تحقیق: المرعشلی، یوسف عبدالرحمن؛ بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
 25. حائری یزدی، علی، إلزام الناصب فی إثبات الحجه الغائب، تحقیق: سیدعلی عاشور، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
 26. حائری یزدی، علی؛ إلزام الناصب فی إثبات الحجه الغائب (عجّل الله تعالى فرجه الشریف)؛ مؤسسه الاعلمی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ ق.
 27. حرّ عاملی، محمّد بن حسن؛ الفصول المهمّه فی اُصول الأئمّه؛ تحقیق: القائینی، محمّد؛ مؤسسۀ معارف اسلامی، قم، بی‌تا.
 28. حسینی جلالی، محمد حسین؛ فهرس التراث الشیعه؛ دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ ش.
 29. حسینی قزوینی، محمد؛ نقد کتاب اصول مذهب الشیعه؛ مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر (علیه السلام) ، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ ق.
 30. حطاب، احمد؛ دابه الارض و طالع المشرق؛ انتشارات انصار الامام المهدی، بی جا، ۲۰۰۹ م.
 31. حلى، على بن یوسف؛ العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه؛ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۸ ق.
 32. حلی، حسن بن سلیمان؛ مختصر البصائر؛ نشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ ق.
 33. حموی، یاقوت؛ معجم البلدان؛ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۹ ق.
 34. حیدری آل کثیری و حیدری چراتی، مجله انتظار موعود، شماره ۲۴، ۱۳۹۰ ش.
 35. خزاز قمی، علی بن محمد؛ کفایه الأثر؛ انتشارات بیدار، قم، ۱۴۰۱ ق.
 36. خصیبی، حسین بن حمدان؛ الهدایه الکبرى؛ مؤسسه البلاغ، چاپ چهارم، بیروت، ۱۴۱۱ ق.
 37. خمینی، سید روح الله؛ کتاب الطهاره، مطبعه مهر، قم، بی‌تا.
 38. داود، محمد عیسی؛ المهدی المنتظر علی الابواب؛ دارالمهدی، بیروت، بی تا.
 39. دیراوی، عبدالرزاق؛ دعوه السید احمد الحسن هی الحق المبین؛ اصدارات الامام المهدی، چاپ اول، ۱۴۳۳ ق.
 40. ذوالفقار، علی ذوالفقار؛ الحرکات المهدویه؛ بی جا، بی تا.
 41. زیادی، حیدر؛ یمانی موعود حجت الله؛ انتشارات انصار امام مهدی، بی جا، ۱۴۳۲ ق.
 42. ‌سایت «مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی».
 43. سایت اسلام کوئست.
 44. سایت المهدیون.
 45. سایت اندیشه قم.
 46. سایت انصار المهدی (پیروان احمد الحسن).
 47. سایت پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه (شفقنا).
 48. سایت جلال الدین علی الصغیر.
 49. سایت خبر آنلاین،به آدرس : ir
 50. سایت روزنامه الشرق الاوسط به آدرس: aawsat.com
 51. سایت هدانا.
 52. سایت ویکی فقه.
 53. سلیمیان، خدا مراد؛ درسنامه مهدویت؛ بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (علیه السلام)، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ ش.
 54. سید ابن طاوس، علی بن موسی؛ التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن؛ مؤسسه صاحب الامر (علیه السلام)، چاپ اول، بیجا، ۱۴۱۶ ق.
 55. سید ابن طاوس، علی بن موسی؛ فلاح السائل؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم، بی جا، بی تا.
 56. سید ابن ‌طاووس، علی بن موسی؛ اقبال الأعمال؛ مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ ق.
 57. سید ابن‌ طاووس، علی بن موسی؛ الملاحم و الفتن؛ مؤسسه صاحب‌الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۱۶ ق.
 58. شهبازیان، محمد؛ تأملی نو در نشانه های ظهور؛ بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (علیه السلام)، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ ش.
 59. صادقی، مصطفی؛ تحلیل تاریخی نشانه‌های ظهور؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
 60. صدر، سید محمد؛ موسوعه الامام المهدی؛ دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم، بی‌جا، ۱۴۲۷ ق.
 61. صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع؛ مکتبه الحیدریه، نجف اشرف، ۱۳۸۵ ق.
 62. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه؛ تحقیق: غفاری، علی‌اکبر؛ مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ ق.
 63. صدوق، محمد بن علی، معانی الأخبار؛ مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۳۷۹ ق.
 64. صدوق‏، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه؛ جامعه مدرسین‏، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ ق‏.
 65. صدوق، محمد بن علی؛ امالی؛ مرکز الطباعه و النشر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ ق.
 66. صدوق، محمد بن علی؛ عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، لاجوردی، مهدی؛ نشر جوان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ شمسی یا قمری؟.
 67. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، منشورات الاعلمی، تهران، ۱۴۰۴ق.
 68. صفار، محمد بن حسن؛ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم؛، مکتبه آیت الله المرعشی النجفی، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ ق.
 69. صفری فروشانی، نعمت الله؛ «محمد بن جریر طبری آملی و دلائل الامامه»؛ فصلنامه علوم حدیث، سال دهم، شماره ۳۷ و ۳۸، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۸۴ ش.
 70. طباطبائی حسنی، محمد علی؛ علامه حتی ظهور الامام المهدی (علیه السلام)؛ مؤسسه البلاغ، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۲۹ ق.
 71. طبرسی، احمد بن علی؛ الاحتجاج علی اهل اللجاج، نشر مرتضی، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۳ ق.
 72. طبرسی، فضل بن حسن؛ اعلام الوری بأعلام الهدی؛ مؤسسه آل‌البیت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ ق.
 73. طبری، محمد بن جریر؛ دلائل الامامه؛ مؤسسه البعثه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.
 74. طبسی، نجم الدین؛ فصلنامه علمی ترویجی انتظار موعود؛ شماره ۳، ۱۳۸۱ ش.
 75. طوسى، محمد بن حسن؛ الغیبه؛ مؤسسه معارف اسلامى، قم، ۱۴۱۱ ق.
 76. طوسی، محمد بن حسن؛ عده من الرواه، الأصول السته عشر؛ دارالشبستری، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۵ ق.
 77. طوسی، محمد بن حسن؛ کتاب الغیبه للحجه؛ محقق: تهرانی، عبادالله و ناصح، علی احمد؛ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ ق.
 78. طوسی، محمد بن حسن؛ مصباح المتهجد؛ بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، ۱۴۱۱ ق.
 79. عرفان ،امیر محسن؛ فصلنامه علمی ترویجی انتظار موعود؛ شماره ۳۰، ۱۳۸۸ ش.
 80. العقیلی، ناظم؛ الرد الحاسم فی منکری ذریه القائم؛ بی جا، بی تا.
 81. علی بن بابویه، علی بن الحسین؛ الإمامه و التبصره من الحیره؛ مدرسه الامام المهدی (علیه السلام)، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ ق.
 82. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ دارالهجره، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۹ ق.
 83. فصلنامه علمی – پژوهشی مشرق موعود، شماره ۲۷٫
 84. قاضی نعمان، مغربی؛ شرح الأخبار؛ مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۴ ق.
 85. الکاظمی، آل السید حیدر السید مصطفی؛ بشاره الاسلام فی ظهور صاحب الزمان؛ آل البیت، بی جا، بی تا.
 86. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ تحقیق، تصحیح و تعلیق: غفاری، علی‌اکبر؛ دار الکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 87. کاظمی، سید مصطفی؛ بشاره الإسلام؛ تحقیق: حسن، نزار؛ مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، قم، ۱۳۸۷ ش.
 88. کورانی عاملی، علی؛ دجال بصره؛ ترجمه: خاطری، مسلم؛ بوستان کتاب دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ ش.
 89. کورانی، علی، الیمانیون قادمون، ناشر معروف، ۱۳۹۴٫
 90. کورانی، علی، معجم احادیث الامام المهدی، مسجد مقدس جمکران، قم.
 91. مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار؛ داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
 92. مجلسی، محمدباقر؛ مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ تحقیق: رسولی محلاتی، سیدهاشم؛ دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ ش.
 93. مرندی، ابوالحسن؛ مجمع النورین و ملتقی البحرین؛ متن کتاب موجود در سایت کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت، به آدرس: http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/37777/.
 94. مروزی، نعیم بن حماد؛ کتاب الفتن؛ دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
 95. مسعودی، علی بن حسین؛ إثبات الوصیّه للإمام علی بن أبی طالب؛ مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۴ ق.
 96. مفید، محمد بن محمد؛ الاختصاص؛ تحقیق: غفاری، علی‌اکبر؛ دارالمفید، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
 97. مقدس، محمدهادی؛ تقریرات الحج (تقریرات درس آیت الله العظمی گلپایگانی)؛ بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
 98. نعمانی، محمد بن ابراهیم؛ الغیبه؛ تحقیق: کریم، فارس حسون؛ انوار الهدی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ ق.
 99. نعمانی، محمد بن ابراهیم؛ الغیبه؛ محقق و مصحح: علی اکبر، غفاری؛ نشر صدوق، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ ق.
 100. واحد تحقیقات انتشارات انصار الامام المهدی، برخی علائم ظهور مهم محقق شده.(جزوه آموزشی)
 101. یوسفیان، مهدی و‌ شهبازیان، محمد؛ مجله مشرق موعود، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۹۲ ش.ثبت نظر


8 + 7 =