دایره المعارف اسلام پدیا » واژه های مترادف تقیه
منوی اصلی

واژه های مترادف تقیه

تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ در باب: کلام, کلام قدیم

با توجه به معنای اصطلاحی تقیه، که همان «مخفی کردن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی مهم‌تر است، شاید بتوان کلماتی؛ نظیر «کتمان»، «پرده پوشی»، «پنهان کاری»، «مخفی کاری»، «رازپوشی» و «نهان کاری» را از جمله لغت های مترادف آن دانست که البته در عین مرادف بودن تفاوت‌های دقیقی نیز میان آنها وجود دارد.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 8 = 16