دایره المعارف اسلام پدیا » تناقض در فتاوای احمد الحسن بصری  
منوی اصلی

تناقض در فتاوای احمد الحسن بصری  

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ در باب: ادیان و مذاهب, جریان احمد الحسن, فرق

یکی از معیارهای حق یا باطل بودن افراد، وجود تناقص و عدم تناقض در گفتار و نوشتار افراد است؛ براین اساس در آثار افرادی که به وحی متصل هستند هرگز تناقضی دیده نمی شود، اما کسانی که صرفا ادعای ارتباط با وحی را دارند همین مسئله موجب رسوایی آنها خواهد شد.

احمد اسماعیل در کتاب شرایع الاسلام می گوید: آب چاه هنگامی که کمتر از حد کر باشد با ملاقات شیء نجس نجس می شود، امّا اگر آب چاه بجوشد و متصل به آب‌های زیرزمینی باشد یا به اندازه کر یا بیشتر از آن باشد با تغییر یکی از این اوصاف: رنگ یا طعم یا بو نجس می شود و راه تطهیر آن را کشیدن آب از چاه به نسبت چیزی که در آن افتاده است، می داند.

احمد الحسن می نویسد :

  1. مرده گنجشگ یا مرغ یا چیزی که در این اندازه است اگر در آن بیفتد: بین ۱۰ لیتر تا ۱۰۰ لیتر به میزان حجم حیوان و حال او باید از آب چاه بکشند.
  2. اگر عقرب، مار و وزغ درچاه بیفتد، باید بین ۳۰ تا ۷۰ لیتر از آب آن را به حسب حجم حیوان و حالش بکشند.در اینجا احمد الحسنوزغ را جزء مردار و نجس می داند که اگر در چاه بیفتد باید به میزانی آب از آن کشید تا پاک شود.

  اما در بحث مردار و در تعداد نجاسات می نویسد :

۶ و ۷٫ سگ و خوک، هر دو نجس هستند و بقیه حیوان ها نجس نیستند و روباه، خرگوش، موش و وزغ پاک هستند.

در قسمت قبل می گوید:

  1. مردار: مردارها نجس نیستند مگر آن چیزی که نفس سائله دارد، اما منظور از نفس سائله آن است که برای آن خون جهنده باشد مثل انسان و گوسفند و شتر و مثل آن و اما آن چیزی که خون جهنده ندارد؛ مثل وزغ و مگس و عقرب و مار از اینها نیست، چراکه آنها خونشان ترشح می شود؛ مثل خون ماهی که مرده اش حلال است.

این سؤال در پایان پرسیده می شود که مطابق احکام احمد بصری در نهایت آیا وزغ پاک است و یا نجس؟[۱]
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


1 + = 6