دایره المعارف اسلام پدیا » کسوت و پیشه آسیه همسر فرعون
منوی اصلی

کسوت و پیشه آسیه همسر فرعون

تاریخ: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها

یکی از توصیه های مهم دین این است، که افراد از دست رنج خود استفاده کنند، نه این که تکیه گاه آنها دیگران باشند. اما اینکه شغل و کار آسیه همسر فرعون چه بوده، باید گفت بر اساس آموزه های دینی و به طور معمول مسئول و متکفل مخارج خانواده، مرد خانه است و مسئولیتی از این جهت متوجه زن نیست، اما در مورد آسیه گفتنی است با توجه به جایگاه خاص وی در کاخ فرعون و اینکه او ملکه مصر و همسر فرعون بوده است، اگر مسئولیتی متوجه ایشان به عنوان ملکه بوده، می توان گفت دارای سمت ملکه مصر را به عهده داشته است.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 1 = 6