دایره المعارف اسلام پدیا » معنای دروزیه
منوی اصلی

معنای دروزیه

تاریخ: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در باب: فرقه دروزیه

دروز جمع درزی است، و عوام مردم با ضم دال استعمال می‌کنند، و صحیح آن به فتح است.

در این که این کلمه ریشه ترکی دارد یا فارسی، اختلاف هست. برخی می گویند: ظاهرا این کلمه، ترکی و به معناى خیاط است، و از واژگانی است که به زبان عربی وارد شده است. حتى گفته می‌شود: «درز یدرز درزاً  الثوب: خاطه، و الدرزی: (یعنی) الخیاط».[۱]

امّا لغت‌شناسان در معنای دروز گفته‌اند: «درز» مفرد درزهای لباس است که در اصل فارسی است و معرب شده است.[۲]

البته صاحب تاج العروس اضافه می‌کند: دَرْز، به فتح: نعمت‌های دنیا و لذات آن است.[۳]

با توجه به این‌ که مؤسس این فرقه (حمزه بن على زوزنى) خیاط بوده؛ لذا معنای اول درست‌تر به نظر می‌رسد و بر این اساس این فرقه به این نام شهرت یافته است.[۴]

[۱]. سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، ج ‏۸، ص ۳۴۳٫

[۲]. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج ‏۴، ص ۱۹؛ حسینى واسطى زبیدى‏، سید مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ‏۸، ص ۶۵‏؛ ابن منظور، لسان العرب، به اهتمام: میر دامادى‏، سید جمال الدین، ج ‏۵، ص ۳۴۸‏.

[۳]. حسینى واسطى زبیدى‏، سید مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ‏۸، ص ۶۵٫‏

[۴]. ر.ک: مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامى، ص ۱۹۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 3 = 12