دایره المعارف اسلام پدیا » فرقه‌ها و گروه‌های فرعی و منشعب از فرقه دروزیه
منوی اصلی

فرقه‌ها و گروه‌های فرعی و منشعب از فرقه دروزیه

تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در باب: فرقه دروزیه

برخی از محققان فرقه‌هایی را به دروزیه منسوب دانسته‌اند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

الف) معنیون‏

معنیون از طوایف «دروزیه» می‌باشند که بزرگ‌ترین رهبر ایشان «امیر فخرالدین قرقماس بن معن‏ دروزى» بود و در منطقه شوف در لبنان مسکن داشتند. آنان مى‏پنداشتند که نسبشان به «معن بن زائده»[۱] مى‏رسد.‏[۲]

ب) شباشیه‏

فرقه‏اى از غلاه قرامطه‏اند که در ناحیه‌ای میان بصره و احساء مى‏زیستند. شیوخ آنان را بنى شباش می‌گویند. این طایفه از سال ۳۸۰ تا ۴۸۰ هجرى در آن نواحى حکومت داشتند و دو تن از ایشان به نام‌هاى «ابوالحسن على بن فضل» یا حسن بن شباش (در گذشته در ۴۴۴ هـ) و پسرش «سلیل البرکات» وزارت والى بویهى بصره را داشتند.

فرقه «دروز»، شباشیه یا شاباشیه را از پیروان خود مى‏دانند و رساله متقنى که در سال ۴۲۸ هجرى نوشته شده، اهداى به این طایفه است. در قرن نهم هجرى روابطى فرهنگى بین دروز و جزایر خلیج فارس از طریق آنان برقرار بوده است.[۳]

[۱]. معن بن زایده شیبانى از دربار المنصور حکمران سیستان بود، او به آن دیار آمد و عمال خود را بر آن منصوب کرد. ر.ک: گردیزى، ابو سعید عبد الحى بن ضحاک ابن محمود (م ۴۴۳)، زین‏الأخبار، تحقیق: عبدالحى حبیبى، ص ۲۲۲؛ بلاذرى، أحمد بن یحیى (م ۲۷۹)، فتوح‏البلدان، ترجمه: توکل، محمد، ص ۵۵۸٫

[۲]. مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامى، ص۴۲۱ و ۴۲۲٫

[۳]. همان، ص ۲۵۱؛ مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، دائره المعارف الاسلامیه، ج ۱۳، ص ۴۱٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


9 + 4 =