دایره المعارف اسلام پدیا » دستاوردها، آثار و تألیفات
منوی اصلی

دستاوردها، آثار و تألیفات

تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در باب: فرقه دروزیه

با توجه به این ‌که فرقه دروزیه همواره جمعیت قابل توجهی نداشته؛ از این رو دستاوردهای ویژه‌ای هم نداشته، امّا بعضی شخصیت های آن تألیفاتی را به منصه ظهور رسانده اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

  1. «رسائل الحکمه»

این اثر که مهم‌ترین کتاب دروزیان است، متشکل از ۱۱۱ رساله و در ۶ بخش تنظیم شده است. ترتیب رساله‌ها و محتوای آنها در تمام نسخه‌های خطی و چاپی یکسان است. برخی از این رساله‌ها شامل سجلاتی است که در دورۀ الحاکم صادر شده و برخی از سوی حمزه بن علی، خطاب به اشخاص مختلف، و برخی هم در تبیین عقاید نوشته شده‌اند. قسمتی از این رساله‌ها از محمد بن اسماعیل تمیمی و قسمتی دیگر هم از تألیفات سموقی است. نویسندۀ برخی از رساله‌ها نیز نامعلوم است.[۱]

  1. «النُقَط و الدوائر»

کتاب النُقَط و الدوایر، در سال ۱۹۰۲ میلادی به کوشش «کریستیان فریدریش زیبولد» چاپ شد و نویسندۀ آن نامعلوم است.[۲]

  1. «الشریعه الروحانیه فی علوم البسیط و الکثیف»، که مجموعه رسائل است.
  2. «رسائل إلجام الجاحدین» که نویسنده سعی کرده آن را به اسلوب قرآن بنویسد.
  3. «شرح میثاق ولی الزمان»، که مؤلف آن خود را حقیر محمد حسین نامیده است.[۳]

 

[۱]. محمد احمد خطیب، عقیده الدروز: عرض و نقض، ص ۱۷۳- ۱۸۴؛ محمد کامل حسین، طائفه الدروز: تاریخ ها و عقائدها، ص ۹۲ – ۱۰۳.

[۲]. کتاب النقط و الدوایر، مقدمۀ زیبولد.

[۳]. عقیده الدروز: عرض و نقض، ص ۱۷۰-۱۷۲؛ برگرفته از ویکی شیعه.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + 7 =