دایره المعارف اسلام پدیا » اقدام آسیه همسر فرعون به اظهار ایمان خود
منوی اصلی

اقدام آسیه همسر فرعون به اظهار ایمان خود

تاریخ: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها

یکی دیگر از اقدامات مهم آسیه در دوران زندگی خود این بود که او با مشاهده معجزه عصای حضرت موسی (علیه السلام) و غلبه وی بر ساحران به او ایمان آورد،[۱] ولی ایمان خود را اظهار نمی‌کرد تا زمانی که همسر حزقیل (خزانه‌دار فرعون و آرایش‌گر دختر او) به سبب ایمانش به دست فرعون کشته شد. اینجا بود که با اعتراض به فرعون و سرزنش وی، ایمان خود را آشکار ساخت.[۲]

براساس روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «اگر فرعون هم می‌گفت: موسی نور چشم من است، خدا او را چون آسیه هدایت می‌کرد.[۳] از این حدیث استفاده می‌شود که زمینه ایمان آسیه، پیش‌تر فراهم بوده است.

 

[۱]. طبرسى فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، ج ۴، ص ۳۲۳؛ رازى، ابوالفتوح حسین بن على، روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن، تحقیق: یاحقى، محمد جعفر و ناصح، محمد مهدى، ج ۱۹، ص ۳۰۶؛ زمخشرى، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج ۴، ص ۵۷۲٫

[۲]. میبدى احمد بن ابى سعد، کشف الأسرار و عده الأبرار، تحقیق: حکمت، على اصغر، ج ۱۰، ص ۴۸۶؛ روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن، ج ۲۰، ص ۲۶۸٫

[۳]. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق: با مقدمه بلاغى، محمد جواد، ج ۷، ص ۳۷۸؛ طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۶، ص ۱۶٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 6 = 8