دایره المعارف اسلام پدیا » اسامی دیگر فرقه دروزیه
منوی اصلی

اسامی دیگر فرقه دروزیه

تاریخ: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ در باب: فرقه دروزیه

گرچه در قرن‌های اولیه تأسیس این فرقه، واژه دروزیه برای آن به کار نمی رفت، امّا کم‌کم این نام غلبه نموده و امروزه این فرقه به نام دروزیه شهرت دارد، اما از شواهد به دست می آید که آنان به نام‌های موحدون، مذهب توحید و الحاکمیه، و القابی؛ مانند بنومعروف و اعراف راضی‌تر باشند.

از این رو گفته شده: «عقاید دروزیان که خویشتن را موحدون (که دلالت بر تأکید آنان بر وحدانیت خداوند دارد) می خوانند،… »،[۱] و یکی از نویسندگان دروزی به نام «نبیه محمود سعدی»، نیز کتابی نوشته به نام «مذهب التوحید (الدرزیه) فی مقالات عشر».[۲]

این فرقه به عنوان «الحاکمیه» نیز خوانده شده است که منسوب به الحاکم بامرالله فاطمی است.[۳]

از طرف دیگر دروزیان از القابی؛ نظیر بنومعروف و اعراف نیز برای اشاره به خود استفاده می‌کنند و دین خود را مذهب عرفانی می خوانند.[۴]

 

[۱]. برگرفته از ویکی فرق.

[۲]. برگرفته از ویکی شیعه.

[۳]. برگرفته از ویکی فرق.

[۴]. برگرفته از ویکی فرق.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


4 + 7 =