دایره المعارف اسلام پدیا » ‏نسب و خاندان آسیه همسر فرعون
منوی اصلی

‏نسب و خاندان آسیه همسر فرعون

تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها

تردیدی نیست که آسیه همسر فرعون بوده است، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «برترین زنان اهل بهشت چهار نفر هستند: «خدیجه» دختر خویلد، «فاطمه» دختر محمد (صلی الله علیه و آله)، «مریم» دختر عمران و «آسیه» دختر مزاحم، همسر فرعون».[۱]

ولى در این که وى از نژاد بنى‌اسرائیل بوده یا از قبطیان، اختلاف هست. به گفته برخی از مورخان، آسیه دختر مزاحم بن عبید بن ریّان بن ولید قبطى، فرعون زمان یوسف (علیه السلام) بوده است.[۲]

در تأیید این مطلب بعضی گفته اند: «از قبطیان فقط سه نفر به موسى ایمان آوردند که یکى از آنان آسیه بود».[۳]

برخی دیگر بر این عقیده هستند که او از قوم بنی اسرائیل است که فرعون او را به زنی گرفته است.[۴]

برای جمع بین این دو نظر می توان گفت: آسیه از سوى پدر، قبطى، و‌ از سوى مادر، از بنى اسرائیل یا به عکس بوده است. برخی نیز او را عمّه حضرت موسى (علیه السلام) دانسته اند.[۵]

[۱]. صدوق، محمد بن على، خصال‏، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۱، ص ۲۰۵‏.‏

[۲]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۱، ص ۲۳۹؛ طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد، أبو الفضل ابراهیم، ج ۱، ص ۳۸۶؛ ابن اثیر، على بن ابى الکرم محمد، الکامل فی التاریخ، ج ۱، ص ۱۶۹٫ ‏

[۳]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، تحقیق / تصحیح: جمعى از محققان، ج ۱۳، ص ۵۱٫

[۴]. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق: با مقدمه بلاغى، محمد جواد، ج ۷، ص ۳۷۸٫

[۵]. فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ۳۰، ص ۵۷۵؛ زمخشرى، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج ۴، ص ۵۷۲؛ قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج ۱۹، ۲۰۳٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 6