دایره المعارف اسلام پدیا » ولادت آسیه همسر فرعون
منوی اصلی

ولادت آسیه همسر فرعون

تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها

 با جست وجویی  که در منابع تاریخی، تفسیری و روایی انجام شد، مطلبی که بر زمان و مکان دقیق ولادت آسیه دلالت کند، یافت نشد. البته بر اساس شواهد و قرائن وی ظاهرا در مصر به دنیا آمده است؛ زیرا بنا بر اینکه وی از قوم بنی اسرائیل باشد و قوم بنی اسرائیل هم در زمان او در مصر زندگی می کرده اند، می توان گفت: وی در مصر به دنیا آمده است.[۱] ضمن اینکه اگر بپذیریم او از قبطیان و فرعونیان بوده، می تواند به طریق اولی در مصر به دنیا آمده باشد. در مورد زمان ولادت وی هم با توجه به اینکه وی حضرت موسی (علیه السلام) را در دامن خود پرورش داده؛ لذا هم عصر بلکه چند دهه بزرگ تر از آن حضرت محسوب می شود.[۲]

 

[۱]. ر ک: طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق: با مقدمه بلاغى، محمد جواد، ج ۷، ص ۳۷۸٫‏

[۲]. ر ک: طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد، أبو الفضل ابراهیم، ج ۱، ص ۳۸۶؛ ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر و التنویر، ج ۲۸، ص ۳۳۷؛ (نرم افزار نور).
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


3 + = 9