دایره المعارف اسلام پدیا » والدین آسیه همسر فرعون
منوی اصلی

والدین آسیه همسر فرعون

تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ در باب: تاریخ, تاریخ شخصیت ها

در منابع تاریخی، تفسیری و روایی پیرامون پدر و مادر آسیه، نامی که برای پدر او ذکر کرده اند؛ «مزاحم»[۱] است. اما پس از فحص و جست وجو، در هیچ یک از منابع نام برده شده، نامی از مادر او یافت نشد.

[۱]. فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ۳۰، ص ۵۷۵؛ زمخشرى، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج ۴، ص ۵۷۲؛ قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج ۱۹، ۲۰۳؛ صدوق، محمد بن على، خصال‏، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۱، ص ۲۰۵؛ فتال نیشابورى، محمد بن احمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین، ج ۱، ص ۷۷؛ الاستیعاب فى معرفه الأصحاب، ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله، تحقیق: البجاوى، على محمد، ج ۴، ص ۱۸۲۲؛ ابن اثیر جزری، على بن محمد، أسد الغابه فى معرفه الصحابه، ج ۶، ص ۸۳٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + 3 =