دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله الیاس نبی (علیه السّلام)‏
منوی اصلی

کتابنامه مقاله الیاس نبی (علیه السّلام)‏

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ در باب: الیاس پیامبر (علیه السلام)
 1. قرآن.
 2. ابن اثیر جزری، علی بن محمد؛ الکامل فی التاریخ؛ دار صادر، بیروت، ۱۳۸۵ ق.
 3. ابن العبرى‏، غریغوریوس؛ تاریخ مختصر الدول؛ تحقیق: صالحانى الیسوعى، انطون؛ دار الشرق، چاپ سوم، بیروت، ۱۹۹۲ م.
 4. ابن جوزى، عبد الرحمن بن على؛ المنتظم فى تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: عطا، محمد عبد القادر و عطا، مصطفى عبد القادر؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ ق / ۱۹۹۲ م.
 5. آرتور، جفری؛ ترجمه: بدره ای، فریدون؛ واژه های دخیل در قرآن مجید؛ توس، تهران، ۱۳۸۶ ش.
 6. آزرمی؛ قصه های قرآن.
 7. بخاری جعفی، محمد بن إسماعیل؛ صحیح بخاری؛ دار طوق النجاه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ ق.
 8. بروجردى، سید محمد ابراهیم؛ تفسیر جامع؛ انتشارات صدر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۶ ش.
 9. بغوی شافعی، حسین بن مسعود؛ معالم التنزیل فی تفسیر القرآن (تفسیر بغوی)؛ محقق: المهدی، عبد الرزاق؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۰ ق.
 10. بلاغى، سید عبد الحجه؛ حجه التفاسیر و بلاغ الإکسیر؛ انتشارات حکمت، قم، ۱۳۸۶ ق.
 11. بیضاوی، عبدالله بن عمر؛ انوار التنزیل و اسرار التأویل؛ تحقیق: مرعشلی‏، محمد عبد الرحمن؛ دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
 12. ثعلبی، احمد بن محمد؛ قصص الانبیا المسمی بعرائس المجالس؛ تحقیق: القاضی، محمد ابراهیم؛ نسخه خطی، چاپخانه حیدری، بمبئی، ۱۲۹۳ ق.
 13. ثعلبى نیشابورى، احمد بن ابراهیم؛ الکشف و البیان عن تفسیر القرآن؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ ق.
 14. جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر تسنیم؛ اسراء، قم، ۱۳۹۳ ش.
 15. حقى بروسوى، اسماعیل؛ تفسیر روح البیان؛ دارالفکر، بیروت، بى تا.
 16. حمدی، حسین؛ تکیه گاهان خسته دل «سرگذشت عجیب چهل پیامبر (علیهم السلام)»؛ پرتو خورشید، ۱۳۸۵ ش
 17. رازى، ابوالفتوح حسین بن على؛ روض الجنان و روح الجنان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: یاحقى، محمد جعفر و ناصح، محمد مهدى؛ بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، ۱۴۰۸ ق.
 18. رشیدالدین میبدى، احمد بن ابى سعد؛ کشف الأسرار و عده الأبرار؛ تحقیق: حکمت، على اصغر؛ انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ ش.
 19. زحیلى، وهبه بن مصطفى؛ التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج؛ دار الفکر المعاصر، چاپ دوم، بیروت، دمشق، ۱۴۱۸ ق.
 20. سایت اهل بیت.
 21. سایت ذی طوی، معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه.
 22. سیوطى، جلال الدین؛ الدر المنثور فى تفسیر المأثور؛ کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى، قم، ۱۴۰۴ ق.
 23. صدوق، محمد بن على‏؛ من لا یحضره الفقیه؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۳ ق.
 24. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.
 25. طبرسی، فضل بن حسن؛ تفسیر جوامع الجامع؛ انتشارات دانشگاه تهران، مدیریت حوزه علمیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ ش.
 26. طبرسى فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق و مقدمه: بلاغى، محمد جواد؛‌ ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ ش.
 27. طبری، محمد بن جریر؛ جامع البیان عن تاویل فی تفسیر القرآن؛ دار المعرفه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
 28. طحاوی، أحمد بن محمد بن سلامه؛ شرح مشکل الآثار؛ تحقیق: الأرنؤوط، شعیب؛‌ مؤسسه الرساله، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ ق.
 29. طنطاوى، سید محمد؛ التفسیر الوسیط للقرآن الکریم؛ نرم افزار جامع التفاسیر، مجموعه نرم افزارهای نور.
 30. فخر رازى، محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب؛ دار احیاء التراث العربى، بى نا، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۲۰ ق.
 31. قرآن کریم.
 32. قطب الدین راوندی، سعید بن هبه الله؛ قصص الأنبیاء (علیه السلام)؛ محقق / مصحح: عرفانیان یزدی، غلامرضا؛ مرکز پژوهش های اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۹ ق.
 33. کلینى، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق.
 34. گلپایگانی؛ قصص قرآن.
 35. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ محقق / مصحح: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.‏
 36. مطهرى‏، مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهرى‏؛ صدرا، تهران، بی تا.
 37. مغنیه، محمد جواد؛ تفسیر الکاشف؛ تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۲۴ ق.
 38. مقدس اردبیلى، احمد بن محمد؛ حدیقه الشیعه؛ تصحیح: حسن زاده‏، صادق؛ انتشارات انصاریان‏، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۳ ش.‏
 39. مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 40. ملاحویش آل غازی، عبدالقادر؛ بیان المعانی؛ مطبعه الترقی، چاپ اول، دمشق، ۱۳۸۲ ق.
 41. هاکس، جیمز؛ قاموس کتاب مقدس؛ ترجمه: هاکس، جیمز؛ نشر اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
 42. هرری شافعی، محمد امین بن عبد الله؛ تفسیر حدائق الروح والریحان فی روابی علوم القرآن؛ تحت إشراف: مهدی، علی بن حسین؛‌ دار طوق النجاه، چاپ اول، بیروت، لبنان، ۱۴۲۱ ق / ۲۰۰۱ م.ثبت نظر


6 + = 11