دایره المعارف اسلام پدیا » ولادت سلیمان نبی (علیه السلام)
منوی اصلی

ولادت سلیمان نبی (علیه السلام)

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در باب: سلیمان نبی (علیه السلام)

در مورد تاریخ ولادت حضرت سلیمان (علیه السلام) گفتنی است که پس از تفحص بسیار، مطلب متقن و محکمی دراین باره یافت نشد، اما در برخی از منابع آمده که تاریخ ولادت او را ۴۳۹۱ سال بعد از هبوط آدم (علیه السلام) ذکر کرده اند.[۱]

در جای دیگری نیز آمده که از هبوط حضرت آدم (علیه السلام) تا طوفان نوح (علیه السلام)، دو هزار و دویست و پنجاه و شش سال بود. از طوفان تا زمان تولد حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام)، یک هزار و هفتاد و نه سال و از تولد ابراهیم (علیه السلام) تا سال هشتادم عمر حضرت موسى (علیه السلام)؛ یعنى هنگامى که بنى اسرائیل را از مصر به بیابان برد، پانصد و شصت و پنج سال بود. از خروج بنى اسرائیل تا سال چهارم پادشاهى سلیمان بن داوود (علیه اسلام)؛ یعنى موقعى که بناى بیت المقدس را آغاز کرد نیز سیصد و سى و شش سال بود.[۲]

اگر مجموع این اعداد را با هم جمع کنیم، عدد چهار هزار و دویست و سی و شش به دست می آید. بعد از آن که سال‌های عمر آن حضرت در سال چهارم حکومتش را از مجموع عدد ۴۲۳۶ کم کنیم، سال ولادت وی بعد از هبوط حضرت آدم (علیه السلام) به دست می‌آید.

برخی از گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که حضرت سلیمان (علیه السلام) در سن سیزده سالگی به حکومت رسیده است.[۳] بنابر گزارش ۴۲۳۶ سال، او چهار سال هم حکومت نموده که مجموع این دو؛ یعنی آغاز حکومت در سیزده سالگی و چهار سال هم حکومت، روی هم هفده سال می شود. پس اگر هفده را از ۴۲۳۶ کم کنیم عدد ۴۲۱۹ به دست می آید. نتیجه این که بر اساس این گزارش هنگام تولد آن حضرت، ۴۲۱۹ سال بعد از هبوط حضرت آدم (علیه السلام) می شود.

البته روشن است که این سخنان دقیق و قطعی نیست؛ لذا مشاهده می شود که میان دو قول ۱۷۰ سال تفاوت وجود دارد.

در‌باره محل تولد آن حضرت باید گفت: پس از تفحص فراوان به صورت صریح به مکان تولد او اشاره نشده است، اما نظر مشهور مورّخان اسلامی و همچنین کتاب مقدس مسیحیت این است که پدر بزرگوار آن حضرت؛ یعنی حضرت داوود (علیه السلام) در «بیت لحم» فلسطین متولد شده است.[۴] در کتاب مقدس، نام دیگر این شهر «افراته» است.[۵] همچنین آن را «بیت لحم یهودا»[۶] و «شهر داوود» نیز نامیده‌اند.[۷] کتاب مقدس عبری، بیت لحم را به عنوان شهر داوود و مکانی که در آن به عنوان پادشاه اسرائیل تاج گذاری نمود و نیز مکانی که او توسط «ساموئل» تدهین شد، معرفی می کند.[۸]

از این بیان می توان استفاده نمود که محل تولد حضرت سلیمان (علیه السلام) نیز شهر بیت لحم بوده؛ چرا که مکان حکومت وی نیز همین شهر بوده است.

 

[۱]. سایت ویکی فقه (دانشنامه فقه و اصول و علوم حوزوی).

[۲]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ج ۲، ص ۲۳۷؛ مسعودی، على بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق: داغر، اسعد، ج ۲، ص ۲۶۱٫

[۳]. صدوق، محمد بن على‏، کمال الدین و تمام النعمه، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۲، ص ۵۲۳٫‏

[۴]. ر.ک: ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ‏۲، ص ۵۲؛ ابن کثیر دمشقی‏، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ‏۲، ص ۱۰۱٫

[۵]. کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش، ۳۵: ۱۹.

[۶]. همان، کتاب‌روت، ۱: ۱ – ۲؛ کتاب اول سموئیل، ۱۷: ۱۲؛ کتاب داوران، ۱۷: ۷ – ۸.

[۷]. همان، عهد جدید، انجیل لوقا، ۲: ۴، ۱۱.

[۸]. سایت پژوهه (پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


3 + 1 =