دایره المعارف اسلام پدیا » جانشین الیاس پیامبر (علیه السّلام)
منوی اصلی

جانشین الیاس پیامبر (علیه السّلام)

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ در باب: الیاس پیامبر (علیه السلام)

‏ از کتب تاریخى و تفسیرى اسلامى چنین برمى آید که «الیسع» با الیاس پیامبر، معاصر و شاگرد وى بوده است. درباره آن دو پیامبر، داستان هاى فراوانى نقل کرده اند که بعید نیست برخى از آنها از کتاب مقدس و منابع یهود اقتباس شده باشد. مطابق برخی روایات، الیسع جانشین الیاس بوده که پس از تلاش ها و فعالیت های تبلیغی و زمینه سازی های مفید و مؤثر، راه را برای ایمان بنی اسرائیل هموار کرده، به گونه ای که پس از او، عموم بنی اسرائیل به الیسع ایمان آورده و به فرمانش گردن نهاده اند.

طبرسی به نقل از ابن عباس می گوید: پس از آن که خداوند الیاس را برای نجات از توطئه پادشاه و همسرش به آسمان برد و دشمنانی نیرومند را بر پادشاه و قومش مسلط کرد که وی و همسرش را به قتل رساندند، الیسع را به رسالت میان مردم برانگیخت. پس بنی ‌اسرائیل بدو گرویده، او را بزرگ داشته و به فرمانش گردن نهادند.[۱] قرآن مجید به شیوه های تبلیغی حضرت الیسع هیچ اشاره ننموده و تنها او را مدح نموده است.[۲]

علامه مجلسی می نویسد: «زمانی که پیامبری الیاس (علیه السلام) به پایان رسید، خداوند به او بال داد و لباس نور بر او پوشانید و او را به آسمان برد. الیاس (علیه السلام) عبای خود را از آسمان برای الیسع (علیه السلام) به زیر انداخت و حق تعالی او را به پیامبری برگزید و وحی به سوی وی فرستاد و او را تقویت کرد».[۳]

[۱]. طبرسى فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق و مقدمه: بلاغى، محمد جواد، ج ۸، ص ۷۱۴٫

[۲]. انعام، ۸۶٫

[۳]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، محقق / مصحح: جمعى از محققان، ج ۱۳، ص ۳۹۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + 5 =