دایره المعارف اسلام پدیا » میراث ‏ مؤمن آل فرعون
منوی اصلی

میراث ‏ مؤمن آل فرعون

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ در باب: مؤمن آل فرعون

با توجه به اینکه بعد از آشکار شدن اعتقاد مؤمن آل فرعون، دستور قتل وی از طرف فرعون صادر شد و به شهادت رسید، به نظر می رسد چیزی از او به عنوان میراث باقی نمانده باشد. ولی شاید بتوان گفت بهترین میراثی که از او به همه انسان ها چه در زمان خودش و چه بعد از او به ارث رسیده است، درس هایی است که به بشریت داده و به عنوان الگو برای همگان قرار گرفته است. از جمله آن درس ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. درس اول؛ اینکه در بیان حقیقت از تنهایی و بی یاور بودن نباید ترسید، حتی اگر طرف مقابل طاغوت جباری مانند فرعون باشد. امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در گفتاری پر محتوا می فرماید: «ای مردم در طریق هدایت از کمی نفرات هرگز وحشت نکنید …».[۱]
  2. درس دوم؛ روش تقیه کردن در هنگام خفقان است. تاریخ زندگی این مرد شجاع و هوشیار نشان می دهد که همیشه باید حرکات طرفداران حق حساب شده باشد، گاه باید ایمان را اظهار نموده، فریاد کشید، گاه باید برای هدف های «کوتاه مدت» و «دراز مدت» ایمان را مکتوم داشت. تقیه چیزی جز این نیست که انسان به خاطر هدف های مقدسش اعتقاد خود را در مقطع خاصی مکتوم دارد. همان گونه که مجهز بودن به سلاح ظاهری برای در هم کوبیدن دشمن لازم است سلاح برنده منطق نیز ضروری است که تأثیرش از سلاح ظاهر به مراتب بیشتر است. لذا کاری را که مؤمن آل فرعون با منطق خود انجام داد در آن شرائط خاص از هیچ سلاحی ساخته نبود.[۲]
  3. در س سوم دفاع از حق و پیامبر بر حق خدا، یعنی حضرت موسی (علیه السلام) و در آخر گذاشتن جان بر سر ادای وظیفه دینی و انسانی خود بود.

[۱]. سید رضى، محمد بن حسین‏، نهج البلاغه، محقق / مصحح: صالح، صبحی‏، ص ۳۱۹، خطبه ۲۰۱٫

[۲]. غافر، ۲۸؛ برگرفته از مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۰، ص ۱۱۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 2 = 10