دایره المعارف اسلام پدیا » لیست اقدامات مؤمن آل فرعون
منوی اصلی

لیست اقدامات مؤمن آل فرعون

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ در باب: مؤمن آل فرعون

اقدامات مؤمن آل فرعون عبارتند از:

  1. فعالیت پنهانی برای دعوت.[۱]
  2. بیان منطقی مطالب و ایراد استدلال برای آنها.[۲]
  3. انذار همراه با یادآوری تاریخ انبیاء گذشته، خیر خواهی و دلسوزی.[۳]
  4. همراهی و مدارا با مخاطبان.[۴]
  5. تشویق و ترغیب به یافتن راه رشد[۵] و ورود به بهشت.[۶]

 

[۱]. غافر، ۲۸ – ۴۵٫

[۲]. همان، ۲۸ و ۲۹ و ۴۳٫

[۳]. همان، ۳۰ – ۳۵٫

[۴]. همان، ۲۸٫

[۵]. همان، ۳۸٫

[۶]. همان، ۴۰؛ بر گرفته از سایت ویکی فقه.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 4 = 11