دایره المعارف اسلام پدیا » شیوه های تبلیغی مؤمن آل فرعون
منوی اصلی

شیوه های تبلیغی مؤمن آل فرعون

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ در باب: مؤمن آل فرعون

یکی از اقدامات مؤمن آل فرعون در راستای ایمان خود به خداوند و برای اجرای دستورات الهی؛ شیوه های تبلیغی او است. از جمله روش های او می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. فعالیت پنهانی برای دعوت افراد به حق و حقیقت. قرآن کریم در برخی آیات به این نکته اشاره دارد.[۱]
  2. بیان منطقی مطالب و ایراد استدلال برای فرعونیان. وی برای بیان مطالب حق خود از روش منطقی و بیان استدلال و برهان کمک می گرفت.[۲]
  3. خیر خواهی و دلسوزی. او در روش تبلیغ دینی خود به شدت برای مخاطبان خود دلسوز و برای آنها خیر خواهی می کرد.[۳]
  4. تبلیغ در مراحل متعدد. وی برای هدایت افراد، دست به تبلیغ در مراحل متعدد می زد.[۴]
  5. همراهی و مدارا با مخاطبان[۵] و همچنین تشویق و ترغیب به یافتن راه رشد. از جمله روش های تبلیغی مؤمن آل فرعون ابتدا مماشات و همراهی کردن با مخاطب و سپس تشویق افراد به پذیرفتن حق بوده است.[۶]

[۱]. غافر، ۲۸ – ۴۵٫

[۲]. همان، ۲۸ و ۲۹ و ۴۳٫

[۳]. همان، ۳۰ – ۳۵٫

[۴]. همان، ۳۸ – ۴۶٫

[۵]. همان، ۲۸٫

[۶]. همان، ۳۸٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 12