دایره المعارف اسلام پدیا » آثار و اقدامات مؤمن آل فرعون
منوی اصلی

آثار و اقدامات مؤمن آل فرعون

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ در باب: مؤمن آل فرعون

اولیای خدا، وظیفه خود می دانند در هر موقعیت زمانی و مکانی، رسالت خود را برای حفاظت و نگهبانی از اعتقادات دینی ایفا کنند. آنچه از منابع در باره اقدامات مؤمن آل فرعون به دست می آید را می توان در راستای حفظ دین خود و ترغیب و تشویق دیگران به توحید و خداشناسی خلاصه کرد.

مؤمن آل فرعون آثار و اقدامات بسیاری داشته که در جای خود به آنها اشاره می شود.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 6 = 13