دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله فرقه اسماعیلیه
منوی اصلی

کتابنامه مقاله فرقه اسماعیلیه

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶ در باب: اسماعیلیه
 1. قرآن کریم.
 2. ابراهیم حسن، حسن و طه احمد شرف؛ عبیدالله المهدی امام الشیعه الاسماعیلیه و مؤسس الدوله الفاطمیه فی بلاد مغرب؛ مکتبه النهضه المصریه، مصر، بی‌تا.
 3. ابراهیمی دینانی، غلام‌حسین؛ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام؛ طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
 4. ابن اثیر جزرى، عزالدین؛ الکامل فی التاریخ‏؛ مترجم: خلیلى، عباس/ حالت، ابوالقاسم؛ علمى‏، تهران‏، بی تا.
 5. ابن اثیر جزری، عزالدین؛ الکامل فی التاریخ؛ تصحیح: شیری، علی؛ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۹م.
 6. ابن تغری بردی؛ النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره؛ تصحیح: الشیال، جمال الدین؛ المؤسسه المصریه العامه، قاهره، بی‌تا.
 7. ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن؛ المنتظم فی تواریخ الملوک و الأمم؛ تصحیح: زکار، سهیل؛ دارالفکر، بیروت، بی‌تا.
 8. ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن؛ تبلیس ابلیس؛ دارالکتب العلمیه، بیروت، بی‌تا.
 9. ابن حزم، علی بن احمد؛ الفصل فی الملل و الأهواء و النحل؛ دارالمعرفه، بیروت، بی‌تا.
 10. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد؛ تاریخ ابن خلدون؛ مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۳۹۱ق / ۱۹۷۱م.
 11. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان‏، محقق: عباس، احسان‏؛ دار الفکر، چاپ اول، لبنان، بی تا.
 12. ابن ‌دواداری‌، ابوبکر؛ کنز الدرر؛ به‌ کوشش:‌ منجد، صلاح‌الدین؛ قاهره‌، ۱۹۶۱م‌.
 13. ابن طقطقی، محمد بن علی بن علی بن طباطبا؛ الأصیلی فی انساب الطالبین؛ محقق: رجایی، سید مهدی؛ کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۱۸ ق.
 14. ابن ‌ظافر، علی‌؛ اخبار الدول‌ المنقطعه؛ به‌ کوشش: ‌فره؛ قاهره‌، ۱۹۷۲م‌.
 15. ابن عنبه؛ عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب؛ انصاریان، قم، ۱۴۱۷ ق.
 16. ابن کثیر؛ البدایه و النهایه؛ بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
 17. ابن ‌مجاور، یوسف؛ تاریخ‌ المستبصر؛ به‌ کوشش‌: لوفگرن‌؛ لیدن‌، ۱۹۵۱ – ۱۹۵۴م‌.
 18. ابن ‌میسر، محمد؛ اخبار مصر؛ به‌ کوشش:‌ ایمن‌ فؤاد سید؛ قاهره‌، ۱۹۸۱م‌.
 19. ابن هیثم، جعفر بن احمد بن محمد؛ المناظرات؛ تصحیح: مادلونگ، ویلفرد/ والکر، پاول؛ مؤسسه مطالعات اسماعیلی، لندن، ۲۰۰۰ م.
 20. ابوالفداء؛ تاریخ ابی الفداء (المختصر فی اخبار افراد البشر)؛ محقق: دیوب، محمود؛ دارالکتب العلمیه – منشورات محمد علی بیضون، بیروت – لبنان، بی تا.
 21. ادریس، عمادالدین؛ عیون الاخبار و فنون الآثار؛ تصحیح: غالب، مصطفی؛ دارالاندلس، بیروت، ۱۹۸۶م.
 22. إربلی، علی بن عیسی؛ کشف الغمه فی معرفه الأئمه؛ مکتبه بنی هاشمی، تبریز، ۱۳۸۱ هـ ق.
 23. استرویوالود میلاولادیمیرنا؛ تاریخ اسماعیلیان در ایران؛ ترجمه: منزی، پروین؛ اشاره، تهران، ۱۳۷۱.
 24. اسماعیل‌جی‌، حسن‌ علی‌؛ اخبار الدعاه الاکرمین؛ رجکوت‌، ۱۹۳۷م‌.
 25. آشتیانى، سید جلال الدین؛ آثار حکماى الهى ایران؛ بی‌نا، بی‌جا، بی تا.
 26. اشعرى، ابوالحسن؛ مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین؛ ناشر: فرانس شتاینر، چاپ سوم، آلمان- ویسبادن‏، ۱۴۰۰ ق‏.
 27. اشعری قمی، سعد بن عبدالله؛ المقالات و الفرق؛ تصحیح: مشکور، محمد جواد؛ مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۱هـ.
 28. اشعری، ابوالحسن؛ مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین؛ ترجمه: مؤیدی، محسن؛ امیرکبیر، تهران، بی‌تا.
 29. افلاطون؛ دوره آثار فلوطین «تاسوعات»؛ مترجم: لطفى، محمد حسن و کاویانی، رضا؛ خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۹۰٫
 30. آقانوری، علی؛ خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
 31. امین، شریف یحیی؛ فرهنگ نامه فرقه‌های اسلامی؛ بی‌نا، بی‌جا، بی تا.
 32. انصاف‌پور، غلام‌رضا؛ روند نهضت‌های ملی و اسلامی در ایران؛ انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۵۹.
 33. انطاکی، یحیی بن سعید؛ تاریخ الانطاکی المعروف بصله تاریخ اوتیخا؛ تصحیح: تدمری، عمر عبدالسلام؛ لبنان، طرابلس، ۱۹۹۰ م.
 34. باشگاه اندیشه.
 35. بدوی، عبدالرحمن؛ مذاهب الاسلامیین؛ دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۹۹۶م.
 36. برنارد لوئیس؛ اسماعیلیان در تاریخ؛ ترجمه: آژند، یعقوب؛ انتشارات مولی، تهران، بی‌تا.
 37. برنارد لوئیس؛ بنیادهای کیش اسماعیلیان؛ ترجمه: سرّی، ابوالقاسم؛ ویسمن، تهران، ۱۳۷۰.
 38. برنارد لوئیس؛ تاریخ اسماعیلیان؛ ترجمه: بدره‌ای؛ فریدون، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۲.
 39. برنارد لوئیس؛ فدائیان اسماعیلی؛ ترجمه: بدره‌ای، فریدون؛ مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۱.
 40. برنجکار، رضا؛ آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی؛ مؤسسه فرهنگی طه، چاپ چهارم، ۱۳۸۱٫
 41. بزون، حسن؛ القرامطه بین الدین و الثوره؛ مؤسسه انتشارات العربی، لبنان، ۱۹۹۷ م.
 42. بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم‏، دار الجیل- دار الآفاق‏، بیروت‏، ۱۴۰۸ ق‏.
 43. بلاغی، حجت؛ تاریخ تهران؛ بی جا، ۱۳۵۰ش.
 44. بهادری جهرمی، علیرضا، پایان‌نامه: فعالیت‌های سیاسی فرهنگی فرقه‌های شیعی غیر امامی در عصر غیبت صغری، جامعه المصطفی العالمیه – مدرسه تاریخ و ادیان، قم، بی تا.
 45. پتر ویلی؛ قلاع حشاشین؛ ترجمه: ساکی، علی‌محمد؛ علمی، تهران، ۱۳۷۴.
 46. پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ؛ اسلام در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری؛ ترجمه: کشاورز، کریم؛ پیام، تهران، ۱۳۵۳.
 47. تارم، میثم؛ تاریخ و عقاید اسماعیلیه؛ مرکز کرمان شناسی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
 48. تامر، عارف؛ اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ؛ ترجمه: زمردی، حمیرا؛ جامی، تهران، ۱۳۷۷٫
 49. تامر، عارف؛ الامامه فی الاسلام؛ دارالاضواء، بیروت، ۱۹۹۸م.
 50. تامر، عارف؛ تاریخ الاسماعیلیه؛ ریاض الرئیس للکتب و النشر، لندن، ۱۹۹۱٫
 51. تامر، عارف؛ معجم الفرق الاسلامیه؛ دار المسیره للطباعه والنشر، چاپ اول، ۱۹۹۰م.
 52. توحیدی‌، ابوحیان‌؛ الإمتاع‌ و المؤانسه؛ به‌ کوشش:‌ امین، احمد ‌و زین‌، احمد؛ قاهره‌، ۱۹۳۹-۱۹۴۴م‌.
 53. ثابت بن سنان؛ اخبار القرامطه فی الإحساء الشام، العراق، الیمن؛ تصحیح: زکار، سهیل؛ دارالکوثر، ریاض، بی‌تا.
 54. جاسم، محمد حسین؛ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم؛ ترجمه: آیت‌اللهی، محمد تقی؛ امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
 55. جمال الدین، محمد السعید، دوله الاسماعیلیه فی ایران؛ مؤسسه سجل العرب، قاهره، ۱۹۷۵م.
 56. جمعی از نویسندگان، دائره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ش.
 57. جمعی از نویسندگان؛ دائره المعارف تشیع؛ زیر نظر: احمد صدر حاج سید جوادی، کامران فانی و بهاء الدین خرمشاهی، نشر شهید سعید مجتبی، تهران.
 58. جوینی، عطاملک؛ تاریخ جهانگشای؛ تصحیح: قزوینی، محمد بن عبدالوهاب؛ صبا، تهران، ۱۳۵۵ش.
 59. جی. آ. بویل؛ تاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان؛ ترجمه: انوشه، حسن؛ امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۶.
 60. حافظ‌ ابرو، عبداللّه‌ بن لطف‌اللّه؛ مجمع التواریخ السلطانیه؛ به اهتمام: مدرسی زنجانی، محمد؛ تهران ۱۳۶۴ش.
 61. حامدی، ابراهیم بن حسین؛ کنزالولد؛ تصحیح: غالب، مصطفی؛ دارالنشر خوانز شتاینر، لیسبادن، ۱۹۷۱٫
 62. حر عاملی؛ محمد بن حسن‏؛ إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات؛ مؤسسه الأعلمی‏، چاپ اول، بیروت‏، ۱۴۲۵ ق‏.
 63. حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)‌، چاپ اول،‌ قم‌، ۱۴۰۹ ق‌.
 64. حسنی رازی، سید مرتضی بن قاسم؛ تبصره العوام فی معرفه مقالات الأنام؛ تصحیح: اقبال آشتیانی، عباس؛ انتشارات اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ ش.
 65. حفنی، عبدالمنعم؛ موسوعه الفرق و الجماعات و المذاهب و الأحزاب و الحرکات الاسلامیه؛ انتشارات: مکتبه المدبولی، چاپ سوم، قاهره، ۲۰۰۵ م.
 66. حقیقت، عبدالرفیع؛ تاریخ جنبش‌های مذهبی در ایران از کهن‌ترین زمان تاریخی تا عصر حاضر؛ کوش، تهران، ۱۳۷۶.
 67. حلبى‏، على اصغر؛ تاریخ علم کلام در ایران و جهان؛ انتشارات اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش‏.
 68. حمیدالدین کرمانى، احمد بن عبدالله، راحه العقل، تحقیق: غالب، مصطفى، دارالاندلس، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۸۳م .
 69. خطیب، محمد احمد؛ عقیده الدروز عرض و نقض اردن؛ مکتبه الاقصی، ۱۴۰۰ ق/۱۹۸۰م.
 70. خفاجی، عبدالمنعم محمد؛ الأزهر فی الف عام؛ عالم الکتب، بیروت، ۱۳۸۲ ق.
 71. خواجه نظام‌الملک؛ سیر الملوک (سیاست‌نامه)؛ به اهتمام: هیوبرت دارک؛ علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۲.
 72. دخویه؛ قرمطیان بحرین و فاطمیان؛ ترجمه: امیرخانی، محمد باقر؛ سروش، تهران، ۱۳۷۱ش.
 73. دشتی، علی؛ تصویری از ناصر خسرو؛ به کوشش: ماحوزی، مهدی؛ جاویدان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲٫
 74. دفتری‌، فرهاد؛ «غزالی‌ و اسماعیلیه‌«؛ معارف‌، ۱۳۶۳ش.‌
 75. دفتری، فرهاد؛ افسانه‌های حشاشین یا اسطوره‌های فدائیان اسماعیلی؛ ترجمه: بدره‌ای، فریدون؛ فرزان، تهران، ۱۳۷۶.
 76. دفتری، فرهاد؛ تاریخ و عقاید اسماعیلیه؛ ترجمه: بدره‌ای، فریدون؛ فرزان، تهران، ۱۳۷۵.
 77. دفتری، فرهاد؛ تحقیقات اسماعیلی و اسماعیلیان نخستین؛ کتاب آگاه، مجموعه مقالات درباره ایران و خاورمیانه، تهران، ۱۳۶۲.
 78. دفتری، فرهاد؛ مختصری در تاریخ اسماعیلیه؛ ترجمه: بدره‌ای، فریدون؛ تهران، ۱۳۷۸ش.
 79. دفتری، فرهاد؛ مدخل «اسماعیلیه» از دائره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷٫
 80. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا؛ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
 81. ذهبی، شمس الدین؛ تاریخ الإسلام؛ تصحیح: تدمری، عمر عبدالسلام؛ دارالکتب العربی، بیروت، بی‌تا.
 82. رازی، ابو حاتم؛ کتاب الاصلاح؛ به اهتمام: مینوچهر، حسن و محقق، مهدی؛ انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
 83. رازی، ابوحاتم؛ اعلام النبوه؛ تصحیح: الصاوی، صلاح و اعوانی غلامرضا؛ انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۶ش.
 84. الراوندی، محمد بن على بن سلیمان؛ راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق‏؛ تصحیح: اقبال، محمد و مینوی، مجتبی؛ امیر کبیر، چاپ دوم، تهران‏، ۱۳۶۴ ش.‏
 85. ربانی گلپایگانی، علی؛ درآمدی بر علم کلام؛ دارالفکر، قم، ۱۳۸۱.
 86. ربانی گلپایگانی، علی؛ فرق و مذاهب کلامی؛ مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
 87. رحیمی، محمدعلی؛ اسماعیلیه؛ سفیر (فصلنامه تخصصی علوم اسلامی)؛ انتشارات جامعه المصطفی العالمیه، سال سوم، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۸۸٫
 88. روحانی، سیدکاظم؛ تحلیلی بر نهضت‌های سیاسی ــ دینی ایران؛ کیهان، تهران، ۱۳۷۰.
 89. روحی میرآبادی، علیرضا؛ مجله تاریخ اسلام؛ هفتم مهر ماه سال ۱۳۸۵، شماره بیست و هفتم.
 90. زعبی، محمد علی؛ الدروز ظاهرهم و باطنهم؛ مکتبه العرفان، بی‌جا، بی‌تا.
 91. سایت اسلام کوئست.
 92. سایت آیه الله مکارم شیرازی.
 93. سایت حوزه نت.
 94. سایت زمانه.
 95. سایت سخن تاریخ.
 96. سایت واژه یاب.
 97. سایت ویکی پدیا.
 98. سایت ویکی شیعه.
 99. سایت ویکی فقه.
 100. سبحانى‏، جعفر؛ بحوث فی الملل و النحل؛ مؤسسه النشر الإسلامی، مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام)، قم، بی تا.
 101. سبحانى، جعفر؛ فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامى؛ مترجم: سبحانى، علی رضا؛ انتشارات توحید قم، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳/۱۴۳۵ق.
 102. سبزواری، ملا هادی؛ شرح المنظومه؛ تصحیح و تعلیق: حسن زاده آملی، حسن؛ تقدیم و تحقیق: طالبی، مسعود؛ نشر ناب، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ ق/۱۹۹۲ م.
 103. ستوده، منوچهر؛ قلاع اسماعیلیه در رشته کوه‌های البرز؛ دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۵.
 104. سجستانی‌، ابویعقوب؛ اثبات‌ النبوات؛ به‌ کوشش: تامر، عارف‌؛ دار المشرق، چاپ دوم، بیروت‌، بی تا‌.
 105. سجستانی‌، ابویعقوب‌؛ الینابیع‌، ایران‌ و یمن‌ سه‌ رساله اسماعیلی؛ به‌ کوشش:‌ هانری‌ کربن؛ تهران‌، ۱۳۴۰ش‌/۱۹۶۱م‌.
 106. سجستانی، ابویعقوب؛ الینابیع؛ تصحیح: غالب، مصطفی؛ المکتب التجاری للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، ۱۹۶۵م.
 107. سجستانی‌، ابویعقوب‌؛ کشف‌ المحجوب؛ تصحیح: هانری‌ کربن؛ انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران، کتابخانه طهوری، چاپ سوم، تهران‌، ۱۳۶۷٫
 108. سیف آزاد، عبدالرحمان؛ تاریخ خلفای فاطمی؛ دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۳٫
 109. سیوطی، عبدالرحمن؛ حسن المحاظره؛ محقق: ابراهیم، محمد أبو الفضل؛ دار إحیاء الکتب العربیه، چاپ اول، مصر، ۱۳۸۷ هـ – ۱۹۶۷ م.
 110. شهرستانى، محمد بن عبدالکریم‏؛ الملل و النحل؛‏ محقق: بدران، محمد؛ الشریف الرضی،‏ چاپ سوم، قم،‏ ۱۳۶۴ش‏.
 111. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم‏؛ توضیح الملل؛ ترجمه: ترکه، افضل الدین؛ تصحیح: جلالی نائینی، سید محمد رضا؛ انتشارات اقبال، تهران، ۱۳۶۱٫
 112. شیروانی، زین العابدین؛ بستان السیاحه؛ تهران، ۱۳۱۵ش.
 113. صابری، حسین؛ تاریخ فرق اسلامی؛ سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
 114. صدوق، محمد بن على؛ علل الشرائع؛ ترجمه: ذهنى تهرانى، محمد جواد؛ انتشارات مؤمنین‏، چاپ اول، قم‏، ۱۳۸۰ش‏.
 115. صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ تصحیح: غفاری، علی اکبر؛ مکتبه الصدوق، ۱۳۹۰ق.
 116. صفا، ذبیح‌الله؛ تاریخ ادبیات ایران؛ فردوسی، چاپ دهم، تهران، ۱۳۶۹٫
 117. صوری‌، محمد؛ القصیده الصوریه؛ به‌ کوشش‌: تامر، عارف؛‌ دمشق‌، ۱۹۵۵م‌.
 118. طباطبایی، سیدمحمد حسین؛ شیعه در اسلام؛ دفتر نشر اسلامی، چاپ سیزدهم، قم، ۱۳۷۸ش.
 119. طوسى، نصیرالدین؛ قواعد العقائد؛ مقدمه و تحقیق و تعلیق: خازم‏، على حسن؛ ناشر: دار الغربه، چاپ اول، لبنان، ۱۴۱۳ ق‏.
 120. طوسی، نصیرالدین؛ تصورات یا روضه التسلیم؛ تصحیح: ایوانف، ولادیمیر؛ آفتاب، چاپ اول، ۱۳۶۳٫
 121. طوسی؛ محمد بن الحسن؛ کتاب الغیبه؛ محقق / مصحح: تهرانى، عباد الله و ناصح، على احمد؛ مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.
 122. عارفی، محمداکرم؛ شیعیان پاکستان؛ ناشر: شیعه شناسی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵٫
 123. عبیدلی، محمد بن محمد؛ تهذیب الأنساب و نهایه الأعقاب؛ محقق: محمودی، محمد کاظم؛ کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۱۳ق.
 124. عرب‌ احمدی، امیر بهرام؛ آشنایی با شیعیان بهره داوودی؛‌ مجله اخبار شیعیان، شماره ۴۲، اردیبهشت ۱۳۸۸ش.
 125. علیشاه، معصوم؛ طرائق الحقائق؛ تصحیح: محجوب، محمد جعفر؛ کتابخانه سیاسی، ۱۳۱۹ش.
 126. عمری، علی بن محمد؛ المجدی فی انساب الطالبین؛ محقق: مهدوی دامغانی، احمد؛ کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۲۲ق/۱۳۸۰ش.
 127. غالب، مصطفی؛ اعلام اسماعیلیه؛ دارالیقظه، بیروت، ۱۹۶۴م.
 128. غالب، مصطفی؛ الدرر الثمینه تعالیم و ارشادات آقاخان؛ مطبعه الاهلیه، حماه، بی تا.
 129. غالب، مصطفی؛ تاریخ الدعوه الاسماعیلیه؛ دارالاندلس، بیروت، ۱۹۶۵م.
 130. الغرابی، علی مصطفی؛ تاریخ الفرق الاسلامیه؛ مصر، بی تا.
 131. غزالی، ابوحامد؛ فضائح الباطنیه؛ تصحیح: القطب، محمد علی؛ المکتبه العصریه، بیروت، ۱۴۲۱هـ / ۲۰۰۰م.
 132. غنیمه، عبدالرحیم؛ تاریخ دانشگاه‌های بزرگ اسلامی؛ مترجم: کسائی، نورالله؛ دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۹۴٫
 133. فخر رازی؛ الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه؛ محقق: رجایی، سید مهدی؛ اشراف: مرعشی، محمود، کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۱۹ ق/ ۱۳۷۷ش.
 134. فدائی خراسانی، محمد بن زین العابدین؛ تاریخ الإسماعیلیه یا هدایت المؤمنین الطالبین؛ تصحیح: الکساندر سیمونوف؛ انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۷۳٫
 135. فرمانیان، مهدى؛ مقاله «خدا و صفات او از دیدگاه اسماعیلیان» (از مجموعه مقالات کتاب اسماعیلیه)، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
 136. فرمانیان، مهدی؛ درسنامه تاریخ و عقائد اسماعیلیه؛ نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۹ش.
 137. فروخ صفار، محمد بن حسن؛ بصائر الدرجات؛ انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، ۱۴۰۴ ق.
 138. فضائی، یوسف؛ اسماعیلیه و نهضت حسن صباح؛ عطائی، تهران، ۱۳۶۳.
 139. قاضى نعمان‏، تأویل الدعائم، دار المعارف‏، چاپ اول، قاهره، بی‌تا.
 140. قاضی‌ نعمان‌؛ اساس‌ التأویل؛ به‌ کوشش‌: تامر، عارف؛ بیروت‌، ۱۹۶۰م‌.
 141. قاضی نعمان؛ الأرجوزه المختاره؛ تصحیح: بقاعی، یوسف؛ بیروت، دارالأضواء، بی‌تا
 142. قاضی نعمان؛ المجالس و المسایرات؛ تصحیح: الفقهی، حبیب و شبوح، ابراهیم و یغلاوی، محمد؛ دار المنتظر، بیروت، بی‌تا.
 143. قاضی نعمان؛ دعائم الاسلام؛ مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۵ق.
 144. قاضی نعمان؛ رساله افتتاح الدعوه؛ تصحیح: القاضی، وداد؛ دارالثقافه، بیروت، بی‌تا.
 145. قاضی نعمان؛ شرح الأخبار فی فضائل الائمه الاطهار؛ تصحیح: حسینی جلالی، سید محمد؛ مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، بی‌تا.
 146. قرشی، إدریس عماد الدین؛ زهر المعانی؛ تقدیم و تحقیق: غالب، مصطفی؛ المؤسسه الجامعیه للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ۲۰۰۷م.
 147. قرطبی، عریب بن سعد؛ صله تاریخ الطبری؛ لیدن، هلند، ۱۸۹۷م.
 148. کشى، محمد بن عمر؛ رجال الکشی‏؛ ‏انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ ش‏.
 149. کاشانی، عبدالله بن علی؛ زبده التواریخ: بخش فاطمیان و نزاریان؛ به کوشش: دانش‌پژوه، محمدتقی؛ مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶ش.
 150. کامل حسین، محمد؛ الطائفه الاسماعیلیه؛ مکتبه النهضه المصریه، ۱۹۵۹م.
 151. ک‍رم‍ان‍ی، ح‍م‍ی‍دال‍دی‍ن؛ اقوال الذهبیه؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح و مقدمه:‌ ال‍ص‍اوی، ص‍لاح‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ ف‍ارس‍ی:‌ اعوانی، غ‍لام‌‍رض‍ا؛ انتشارات انجمن فلسفه ایران، تهران، ۱۳۹۷ ق.
 152. کرمانی، حمیدالدین؛ المصابیح فی اثبات الامامه؛ تصحیح: غالب، مصطفی؛ منشورات حمد، بیروت، ۱۹۶۹م.
 153. کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول الکافى؛ مترجم: مصطفوى، سید جواد؛ کتاب فروشى علمیه اسلامیه‏، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
 154. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ش.
 155. کوهستانی، ابواسحاق؛ هفت باب؛ چاپ شده در کتاب فرقه اسماعیلیه هاجسن، بی جا، بی تا.
 156. گروه مذاهب اسلامی؛ اسماعیلیه (مجموعه مقالات)؛ مقدمه: دفتری، فرهاد؛ مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
 157. لین پل، استانلی و دیگران؛ تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومت‌گر، ترجمه: سجادی، صادق، نشر تاریخ ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
 158. مادلونگ، ویلفرد؛ فرقه‌های اسلامی؛ ترجمه: سری، ابوالقاسم؛ انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۷۷هـ.
 159. مادلونگ، ویلفرد؛ مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه؛ ترجمه: قاسمی، جواد؛ بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی،‌ مشهد، ۱۳۷۵ش.
 160. مارشال هاجسن؛ اسماعیلیان در تاریخ (دولت اسماعیلیه)؛ ترجمه: آژند، یعقوب؛ مولی، تهران، ۱۳۶۳.
 161. مارشال هاجسن؛ فرقه اسماعیلیه؛ ترجمه: بدره‌ای، فریدون؛ انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۹هـ.
 162. مارکوپولو؛ سفرنامه مارکوپولو؛ ترجمه: صحیحی، حبیب‌الله؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۰.
 163. ماهر محمد، سعاد؛ مساجد مصر و اولیاؤها الصالحون؛ قاهره، ۱۹۷۱.
 164. مایل هروی، نجیب؛ نامه الموت؛ بنگاه کتاب، بی‌تا.
 165. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (علیهم السلام)؛ محقق: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق‏.
 166. مجمع علمی گوتنگین؛ اربعه کتب اسماعیلیه؛ تصحیح: اشتروتمان؛ مؤسسه النور للمطبوعات، بیروت، ۲۰۰۲ م.
 167. محمدعلی‌ بن ملاجیوا بهائی‌؛ موسم‌ بهار فی‌ اخبار الطاهرین‌ الاخیار؛ بمبئی‌، ۱۳۰۱ – ۱۳۱۱ق‌.
 168. مستوفی، حمدالله؛ تاریخ گزیده؛ به اهتمام: نوائی، عبدالحسین؛ امیرکبیر، تهران، ۱۳۳۹.
 169. مسعودی، علی بن حسین؛ التنبیه و الاشراف؛ ترجمه: پاینده، ابوالقاسم؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۵٫
 170. مسکویه، ابوعلی؛ تجارب الأمم؛ ترجمه: منزوی، علینقی؛ انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۶ش.
 171. مشکور، محمد جواد؛ فرهنگ فِرَق اسلامی؛ انتشارات قدس رضوی، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۷۲٫
 172. مشکور، محمدجواد؛ تاریخ شیعه و فرقه های اسلام؛ اشراقی،تهران، ۱۳۷۹.
 173. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری؛ صدرا، تهران، بی‌تا.
 174. مفید، محمد بن محمد؛ الفصول المختاره؛ محقق / مصحح: میر شریفى، على‏؛ کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۳ ق‏. ‏
 175. مفید؛ محمد بن محمد؛ الإختصاص؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و محرمى زرندى، محمود؛ کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۳ق.
 176. مفید؛ محمد بن محمد؛ الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، محقق / مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)‏، کنگرۀ شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.
 177. مقریزی، احمد؛ اتعاظ الحنفاء باخبار الائمه الفاطمیین الخلفاء؛ تصحیح: الشیال، جمال الدین، محمد حلمی، محمد احمد؛ قاهره، ۱۴۱۶ق / ۱۹۹۶م.
 178. مقریزی‌، احمد؛ الخطط؛ بولاق‌، ۱۲۷۰ق‌.
 179. موسوی خمینی، سید روح الله؛ تحریر الوسیله؛ مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، چاپ اول،‌ قم، بی تا.‌
 180. مؤید فی‌ الدین‌، هبهالله؛ المجالس‌ المؤیدیه؛ به‌ کوشش:‌ غالب‌، مصطفی؛ بیروت‌، ۱۹۷۴-۱۹۸۴م‌.
 181. مینوی، مجتبی؛ تاریخ و فرهنگ؛ خوارزمی، تهران، ۱۳۵۶ش.
 182. ناصر خسرو (قبادیانی)؛ خوان الاخوان؛ انتشارات کتابخانه بارانی، تهران – شاه آباد، بی‌تا.
 183. ناصر خسرو (قبادیانی)؛ سفرنامه‌ ناصر خسرو؛ به ‌کوشش: دبیرسیاقی، محمد؛ انتشارات زوار، چاپ دهم، ۱۳۸۹ش.
 184. ناصر خسرو (قبادیانی)؛ وجه دین؛ تصحیح: اعوانی، غلامرضا؛ انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۹۷ق.
 185. نبئی، ابوالفضل؛ نهضت‌های سیاسی مذهبی در تاریخ ایران از صدر اسلام تا عصر صفوی؛ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۷۶ش.
 186. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام؛ دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی تا.
 187. نجلا. م، ابوعزالدین؛ تحقیقی جدید در تاریخ؛ مذهب و جامعه دروزیان؛ ترجمه: نمایی، احمد؛ انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۲ ش.
 188. نوبختی، حسن بن موسی؛ فرق الشیعه؛ دار الأضواء، چاپ دوم‏‏، بیروت، ۱۴۰۴ ق.
 189. نویری‌، احمد؛ نهایه الارب؛ به‌ کوشش‌: عبدالعال، محمد جابر؛ قاهره‌، ۱۹۸۴م‌.
 190. نیشابوری‌، احمد؛ استتار الإمام‌؛ به‌ کوشش‌: ایوانف‌؛ مجله کلیه الاداب‌ بالجامعه المصریه، ۱۹۳۶م‌.
 191. هالم، هاینس؛ ابن سینا و جنبش‌هاى باطنى؛ ترجمه: نورانى نژاد، حمیده؛ کیهان شناسى پیشافاطمى اسماعیلیه.
 192. هالم، هاینس؛ تشیع؛ ترجمه: اکبری، محمد تقی؛ نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵٫
 193. همایی، جلال الدین؛ غزالی نامه؛ نشر هما، تهران، ۱۳۱۷.
 194. همدانی‌، حسین‌؛ الصلیحیون‌ و الحرکه الفاطمیه فی‌ الیمن‌؛ قاهره‌، ۱۹۵۵م‌.
 195. همدانی‌، حسین‌؛ فی‌ نسب‌ الخلفاء الفاطمیین؛ قاهره‌، ۱۹۵۸م‌.
 196. همدانی، رشیدالدین فضل‌الله؛ جامع التواریخ (قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و…)؛ به کوشش: دانش پژوه، محمد تقی و مدرسی زنجانی، محمد؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۳۸ش.
 197. ولید، حسین‌ بن علی؛ رساله المبدأ و المعاد، ایران‌ و یمن‌ (سه‌ رساله اسماعیلی‌)؛ به‌ کوشش:‌ هانری‌ کربن؛ تهران‌، ۱۳۴۰ش‌/۱۹۶۱م‌.
 198. ولید، علی‌ بن محمد؛ الذخیره؛ به‌ کوشش‌: اعظمی‌، محمد حسن‌؛ بیروت‌، ۱۹۷۱م.
 199. ولید، علی‌ بن محمد؛ تاج‌ العقائد و معدن الفوائد؛ به‌ کوشش‌: تامر، عارف؛ بیروت‌، ۱۹۶۷م.
 200. یاسپرس، کارل؛ فلوطین؛ ترجمه: لطفی، محمد حسن؛ انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۳٫
 201. یحیی‌ بن حسین‌ بن قاسم‌؛ غایه الامانی‌؛ به‌ کوشش‌: عاشور، سعید عبدالفتاح‌؛ قاهره‌، ۱۹۶۸م.
 202. یمانی، طاهر بن ابراهیم؛ الأنوار اللطیفه فی حقیقه؛ تصحیح: الاعظمی، محمد حسن؛ الهیئه المصریه للعامه، قاهره، ۱۹۱۰ م.
 203. یمانی، طاهر بن ابراهیم؛ خمس رسائل اسماعیلیه (رساله ذهبیه)؛ گرد‌آوری و تصحیح: تامر، عارف؛ سلمیه سوریه، ۱۳۷۵ ق / ۱۹۵۶ م.
 204. یمانی، طاهر بن ابراهیم؛ کلام پیر؛ به سعی: ایوانف؛ بی جا، ۱۹۳۴ م.
ثبت نظر


8 + = 14