دایره المعارف اسلام پدیا » نسب و خاندان مؤمن آل فرعون
منوی اصلی

نسب و خاندان مؤمن آل فرعون

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۶ در باب: مؤمن آل فرعون

پس از فحص و جست وجو در منابع تاریخی و تفسیری پیرامون نسب و خاندان مؤمن آل فرعون، گزارش خاصی از نسب و خاندان او به دست نیامد. اما بنابر فرموده قرآن کریم وی از خاندان و آل فرعون است.[۱] اگر طبق آنچه که در برخی از تفاسیر آمده و وی را پسر عمو یا پسر خاله فرعون دانسته اند، او با خاندان فرعون هم نسب خواهد بود.[۲]

برخی هم وی را برادر آسیه بنت مزاحم؛ همسر فرعون معرفی کرده اند که بنابر این قول، نام پدر مؤمن آل فرعون مزاحم است.[۳]

[۱]. غافر (مؤمن)، ۲۸٫

[۲]. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۰، ص ۸۷.

[۳]. ابن حبیب بغدادی، محمد بن حبیب، المحبر، تحقیق: شتیتر، ایلزه لیختن، ص ۳۸۸٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + = 10