دایره المعارف اسلام پدیا » اسامی و القاب مؤمن آل فرعون‏
منوی اصلی

اسامی و القاب مؤمن آل فرعون‏

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۶ در باب: مؤمن آل فرعون

در باره نام مؤمن آل فرعون اسامی متعددی گفته شده است. از جمله:

  1. یکی از آن نام ها «حِزبیل» است.[۱]
  2. نام دیگر «خِزبیل» است.[۲]
  3. حِزقیل سومین نامی است که برای مؤمن آل فرعون گفته شده است.[۳]
  4. یکی دیگر از نام هایی که برای او ذکر شده خِربیل است.[۴]

اما لقب معروف او که قرآن کریم به آن تصریح دارد، مؤمن آل فرعون است.[۵]

[۱]. ابن حبیب بغدادی، محمد بن حبیب، المحبر، تحقیق: شتیتر، ایلزه لیختن، ص ۳۸۸٫

[۲]. همان.

[۳]. قمى، على بن ابراهیم، تفسیر قمى، تحقیق: موسوى جزایری، سید طیب، ج ۲، ص ۳۴۸؛ صدوق، محمد بن على، امالی، ص ۴۷۶٫

[۴]. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ۱، ص ۱۸۲؛ ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على‏، متشابه القرآن و مختلفه، ج ۲، ص ۶۱؛ ابن طاووس، على بن موسى‏، الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف‏، محقق / مصحح: عاشور، على، ج ۱، ص ۶۹٫

[۵]. غافر (مؤمن)، ۲۸٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + 2 =