دایره المعارف اسلام پدیا » فعالیت‌ها و حضور علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی فرقه اسماعیلیه
منوی اصلی

فعالیت‌ها و حضور علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی فرقه اسماعیلیه

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۶ در باب: اسماعیلیه

نظر به این‌ که فرقه اسماعیلیه، از زمان پیدایشش، از جهت قدرت سیاسی و حکومتی، فراز و فرودهای بسیاری داشت؛ لذا فعالیت‌های غیر سیاسی‌اش نیز تحت تأثیر فعالیت سیاسی‌اش، دارای افت و خیزهای زیادی شده است، اما به هر حال فعالیت های علمی فرهنگی و نظامی هم داشته که در تاریخ اسماعیلیه ثبت است. در چند سده اخیر نیز، علی‌رغم نداشتن قدرت حکومتی، فعالیت‌های علمی و فرهنگی گسترده‌ای در سطج مجامع بین المللی از آنان به چشم می‌خورد.
ثبت نظر


9 + = 10