دایره المعارف اسلام پدیا » حکم دست پخت و ذبیحه فرقه آقاخانی  (اسماعیلیه)
منوی اصلی

حکم دست پخت و ذبیحه فرقه آقاخانی  (اسماعیلیه)

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ در باب: اسماعیلیه

مخالفان شیعه دوازده امامی چه این که از گروه‌های شیعه باشند؛ مانند زیدیه، اسماعیلیه و…، یا از مذاهب اهل سنت باشند، پاک و محکوم به اسلام‌اند؛ لذا دست پخت و ذبیحۀ آنها حلال و پاک است. امام خمینی (رحمه الله) دراین باره می فرماید: شرط در ذابح (ذبح کننده) این است که مسلمان، یا به حکم مسلمان باشد؛ مانند بچه مسلمان، پس ذبیحه کافر اعم از مشرک و غیر مشرک، حتی اهل کتاب، بنابر قول اقوا حلال نیست، بنابراین، در ذابح، ایمان (شیعه اثنا عشری بودن) شرط نیست؛ لذا ذبیحه تمام فرقه‌های اسلامی حلال است، مگر ناصبی‌ها، اگر چه اظهار اسلام کنند.[۱] حال، اگر فرقۀ آقاخانی جزو فرقه‌های شیعی محسوب شود، ذبیحه آنها حلال است و هنگامی که ذبیحه آنها حلال است، دست پخت آنها قطعاً حلال است، و می شود به گفته آنها اعتماد کرد.

[۱]. موسوی  خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج ‏۲، ص ۱۴۶٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + = 7