دایره المعارف اسلام پدیا » امامان نزاریه
منوی اصلی

امامان نزاریه

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ در باب: اسماعیلیه

فرقه نزاریه بعد از وفات المستنصر، به امامت «نزار بن معد» معتقد باقى ماندند و هرگز برادرش مستعلى را، به امامت نپذیرفتند، و سرانجام (بعد از امام شمس الدین)، به دو گروه به نام‌هاى «مؤمنیه» و «قاسمیه» (آغاخان) تقسیم شدند. نزاریه مؤمنیه قائل به امامت مؤمن شاه (فرزند بزرگ‌تر امام شمس الدین) شدند. نزاریه قاسمیه آغاخانیه، قائل به امامت قاسم شاه (فرزند کوچک‌تر امام شمس الدین) شدند.[۱] هر کدام از دو گروه به امامانی معتقدند که در ادامه به آنها اشاره می شود:

امامان فرقه نزاریه مؤمنیه:

۱- نزار بن معد المستنصر بالله.

۲- الحسن بن نزار.

۳- محمد بن الحسن.

۴- حسن بن محمد «جلال الدین».

۵- محمد بن الحسن «علاء الدین».

۶- محمود بن محمد «رکن الدین».

۷- محمد بن محمود «شمس الدین».

۸- مؤمن بن محمد (مؤمن شاه).

۹- محمد بن مؤمن.

۱۰- رضی الدین بن محمد.

۱۱- طاهر بن رضی الدین.

۱۲- رضی الدین الثانی بن طاهر.

۱۳- طاهر بن رضی الدین الثانی (طاهر شاه الحسینی الدکنی).

۱۴- حیدر بن طاهر.

۱۵- صدر الدین بن حیدر.

۱۶- معین الدین بن صدر الدین.

۱۷- عطیه اللَّه بن معین الدین.

۱۸- عزیز بن عطیه اللَّه.

۱۹- معین الدین الثانی بن عزیز.

۲۰- محمد بن معین الدین الثانی.

۲۱- حیدر بن محمد.

۲۲- محمد بن حیدر (الأمیر الباقر).

محمد بن حیدر که بیست و دومین از امامان نزاریه مؤمنیه است، در سال ۱۱۷۹ هـ در اورنگ آباد هند متولد شد و به محمد الباقر لقب گرفت و در سال ۱۲۱۰ از دنیا رخت بربست. اسماعیلی های سوریه تحت فرمان نماینده وی که به سویشان فرستاده می شد، بودند. امامت در عهد ایشان از فرقه مؤمنیه متوقف شد. از آن پس از میان اسماعیلیه تنها یک فرقه به نام‌ «قاسمیه» (آغاخانیه) باقی ماند و امامت را ادامه داد.[۲]

امامان فرقه نزاریه قاسمیه (آغاخانیه):

۱- نزار بن معد المستنصر بالله.

۲- هادی.

۳- مهتدی.

۴- قاهر.

۵- حسن على ذکره السلام.

۶- أعلى‏ محمد.

۷- جلال الدین حسن.

۸- علاء الدین محمد.

۹- رکن الدین خورشاه.

۱۰- شمس الدین محمد.

۱۱- قاسم شاه.

۱۲- اسلام شاه.

۱۳- محمد بن اسلام شاه.

۱۴- المستنصر باللَّه الثانی.

۱۵- عبد السلام شاه.

۱۶- غریب میرزا.

۱۷- أبو الذر علی.

۱۸- شاه مراد میرزا.

۱۹- ذو الفقار علی.

۲۰- نور الدین علی.

۲۱- خلیل اللَّه علی.

۲۲- شاه نزار علی الثانی.

۲۳- شاه السید علی.

۲۴- حسن علی شاه.

۲۵- قاسم علی.

۲۶- أبو الحسن علی.

۲۷- خلیل اللَّه علی.

۲۸- حسن علی.

۲۹- علی شاه.

۳۰- سلطان محمد شاه‏ (آغاخان الثالث)

۳۱- کریم خان (آغاخان الرابع).

بر این اساس تعداد امامان نزد نزاریه مؤمنیه بعد از مستنصر، به ۲۲ امام و نزد آغاخانیه (قاسمیه) به ۳۱ امام می رسد.[۳]

امامان مشترک دو فرقه

با بررسی فهرست اسامی امامان فرقه «مؤمنیه» و «آغاخانیه»، روشن می شود که دو گروه، پنج امام مشترک دارند که عبارتند از:

۱- المصطفى باللَّه نزار بن معد المستنصر.

۲- الإمام جلال الدین حسن بن أعلى محمد.

۳- الإمام علاء الدین بن الإمام جلال الدین.

۴- الإمام رکن الدین خورشاه بن الإمام علاء الدین.

۵- الإمام شمس الدین بن رکن الدین.[۴]

[۱]. سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، ج ‏۸، ص ۱۵۵٫

[۲]. ر.ک: تامر، عارف، الامامه فی الاسلام، ص ۱۸۵ – ۲۰۷؛ بحوث فی الملل و النحل، ج ‏۸، ص ۱۵۶٫

[۳]. الامامه فی الاسلام، ص ۲۰۹ – ۲۲۶؛ بحوث فی الملل و النحل، ص ۱۵۷٫

[۴]. بحوث فی الملل و النحل، ج ‏۸، ص ۱۵۵٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + 1 =