دایره المعارف اسلام پدیا » امامان مشترک، مستور و ظاهر فرقه اسماعیلیه
منوی اصلی

امامان مشترک، مستور و ظاهر فرقه اسماعیلیه

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ در باب: اسماعیلیه

امامان مشترک اسماعیلیه

مذهب اسماعیلى از روز اوّل، به سان دیگر مذاهب، داراى فرق مختلف نبود، ولى بعدها به سه فرقه اصلى تقسیم شد که عبارتند از: ۱٫ مستعلیه؛ ۲٫ نزاریه مؤمنیه؛ ۳٫ نزاریه قاسمیه (معروف به آغاخانیه). همه این سه فرقه، امامان یاد شده در زیر را، به امامت پذیرفته‌اند و آنان عبارتند از:

 1. اسماعیل بن جعفر الصادق (علیه السلام) (۱۱۰- ۱۴۵ ه).
 2. محمد بن إسماعیل (۱۳۲- ۱۹۳ ه).
 3. عبداللَّه بن محمد الرضی (۱۷۹- ۲۱۲ ه).
 4. أحمد بن عبد‌اللَّه الوفی (۱۹۸- ۲۶۵ ه).
 5. الحسین بن احمد التقی (۲۱۹- ۲۸۹ ه).
 6. عبید‌اللَّه المهدی (۲۶۰ – ۳۲۲ ه)، (مؤسس دولت اسماعیلی در مغرب).
 7. القائم بأمر اللَّه (۲۸۰ – ۳۳۴ ه).
 8. امام المنصور باللَّه (۳۰۳ – ۳۴۶ ه).
 9. المعزّ لدین‌اللَّه (مؤسس حکومت فاطمی در مصر) (۳۱۹ – ۳۶۵ ه)،
 10. العزیز باللَّه (۳۴۴ – ۳۸۶ ه).
 11. الحاکم بأمر اللَّه (۳۷۵ – ۴۱۱ ه).
 12. الظاهر لإعزاز دین اللَّه علی بن منصور (۳۹۵ – ۴۲۷ ه).
 13. المستنصر باللَّه (۴۲۰- ۴۸۷ ه).[۱]

امامان مستور و ظاهر اسماعیلیه 

بعضی امامان اسماعیلیه مستور و پنهان بودند و دعوت خود را پنهانى انجام مى‌دادند تا گرفتار نشوند، و بعضی دیگر، ظاهر و آشکار بودند و به خاطر قدرتى که پیدا کردند، پرده غیبت را پاره نمودند و آشکارا به امامت خود دعوت مى نمودند.

امامان مستور اسماعیلیه از اسماعیل بن جعفر الصادق (علیه السلام) (۱۱۰- ۱۴۵ ه) تا الحسین بن احمد التقی (۲۱۹- ۲۸۹ ه) است.[۲] امامان ظاهر نیز از عبید‌اللَّه المهدی (۲۶۰ – ۳۲۲ ه)، (مؤسس دولت اسماعیلی در مغرب) شروع شده تا المستنصر باللَّه (۴۲۰- ۴۸۷ ه) ادامه می یابد.[۳]

[۱]. ر.ک: سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، ج ‏۸، ص ۶۹ و ۱۰۷ – ۱۴۲٫

[۲]. ر.ک: همان، ص ۷۱ – ۱۰۲٫

[۳]. ر.ک: همان، ص ۱۰۷ – ۱۴۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


3 + = 11