دایره المعارف اسلام پدیا » وجه نام‌گذاری فرقه اسماعیلیه
منوی اصلی

وجه نام‌گذاری فرقه اسماعیلیه

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ در باب: اسماعیلیه

«اسماعیلیه»، نام عمومی فرقه‌هایی است که پس از امام جعفر صادق (علیه السلام)، به امامت فرزند مهترش؛ اسماعیل یا نوه‌اش؛ محمد بن اسماعیل اعتقاد دارند.[۱]

به زعم این فرقه، امام صادق (علیه السلام)  ابتدا بر امامت فرزند ارشد و بزرگ خود؛ اسماعیل تصریح کرده بود و از آن جایی که اسماعیل در زمان حیات امام (علیه السلام) ازدنیا رفت، معتقد شدند امامت به محمد بن اسماعیل و فرزندانش انتقال پیدا کرده است.[۲]

امروزه پیروان این فرقه خود را اسماعیلیه منسوب به اسماعیل بن جعفر صادق  (علیه السلام) نامیده و دعوت خود را دعوت حق و هدایت‌گر می پندارند! اما دیگران آنها را به القابی؛ چون: «باطنیه»، «سبعیه»، «تعلیمیه»، « ملاحده»، «حشیشیه»، «اساسیه» «قرامطه»، «مبارکیه» و… [۳] یاد می کنند.[۴]

[۱]. مشکور، محمدجواد، فرهنگ فرق اسلامی، ص ۴۷٫

[۲]. تارم، میثم، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ص۴۰؛ عارفی، محمداکرم، شیعیان پاکستان، ص۶۷؛ برنجکار، رضا، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، ص ۹۵٫

[۳]. رحیمی، محمدعلی، اسماعیلیه، سفیر (فصلنامه تخصصی علوم اسلامی)، سال سوم، شماره ۱۱٫

[۴]. برگرفته از سایت تبیان.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + = 13