دایره المعارف اسلام پدیا » عقاید فرقه اسماعیلیه
منوی اصلی

عقاید فرقه اسماعیلیه

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ در باب: اسماعیلیه

یکی از فرقه‌های معروف شیعه، فرقه اسماعیلیه است. این فرقه، تاریخی بسیار پر ماجرا دارد و انشعابات گوناگونی در آن پدید آمده است؛ بدین جهت بحث پیرامون عقاید آن، پیوسته مورد توجه محققان و نحله شناسان قرار داشته است. در ادامه به بعضی از عقاید آنان اشاره می شود.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


5 + = 13