دایره المعارف اسلام پدیا » کسوت و پیشه موسی کلیم الله (علیه السلام)‏
منوی اصلی

کسوت و پیشه موسی کلیم الله (علیه السلام)‏

تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ در باب: موسی (ع)

رسالت انبیاء (علیهم السلام) شغل آنها نیست، بلکه وظیفه الهی ایشان است؛ لذا هر یک از انبیاء دارای پیشه و شغلی بوده اند. در این میان حضرت موسی (علیه السلام) بنابر فرمایش قرآن کریم ۱۰ سال برای حضرت شعیب کار کرد[۱] که از گزارشات متعدد برمی آید کاری ر ا که انجام می داده، چوپانی و دامداری بوده است.[۲] بدین ترتیب او دارای شغل شبانی و چوپانی بوده است.

[۱]. قصص، ۲۷ – ۲۹٫

[۲]. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه: موسوى همدانى سید محمد باقر، ج ۱۶، ص ۶۳٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 6