دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی‌ های موسی کلیم الله (علیه السلام)‏ در کتاب مقدس
منوی اصلی

ویژگی‌ های موسی کلیم الله (علیه السلام)‏ در کتاب مقدس

تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۶ در باب: موسی (ع)

در عهد جدید، مطالب اندکی را در مورد آن حضرت می‌توان یافت. از جمله آنکه در آنجا آمده حضرت موسی (علیه السلام) بسیار زیبا بوده است.[۱]

اما مهم‌ترین مطلبی که در عهد جدید در مورد حضرت موسی ذکر شده، داستان ظهور آن حضرت بر مسیح و شاگردان آن حضرت است: «و بعد از شش روز، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشته، ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد … ناگاه موسی و الیاس بر ایشان ظاهر شده، با او گفت وگو می کردند. اما پطرس به عیسی متوجه شده، گفت: خداوندا، بودن ما در اینجا نیکو است. اگر بخواهی، سه سایبان در اینجا بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و دیگری برای الیاس. هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک آوازی از ابر در ‌رسید که «این است پسر حبیب من که از وی خشنودم، او را بشنوید». و چون شاگردان این را شنیدند، به روی در‌افتاده، بی نهایت ترسان شدند. عیسی نزدیک آمده، ایشان را لمس نمود و گفت: برخیزید و ترسان مباشید و چشمان خود را گشوده، هیچ‌کس را جز عیسی تنها ندیدند».[۲]

[۱]. اعمال رسولان، ۷: ۲۰؛ اقتباس از ویکی پرسش.

[۲]. متی، باب ۱۷؛ مرقس باب ۹؛ لوقا باب ۹؛ اقتباس از ویکی پرسش.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


1 + 7 =