دایره المعارف اسلام پدیا » لیست اقدامات تاریخی موسی کلیم الله (علیه السلام)‏
منوی اصلی

لیست اقدامات تاریخی موسی کلیم الله (علیه السلام)‏

تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ در باب: موسی (ع)
  1. دفاع از بنی اسرائیلی در مقابل ظلم قبطی‌ها.[۱]
  2. اقدام به هجرت از مصر به مدین.[۲]
  3. آوردن کتاب آسمانی تورات.[۳]
  4. دعوت فرعونیان به توحید و یکتا پرستی.[۴]
  5. نشان دادن معجزات متعدد در مصر برای نجات خود و قوم بنی اسرائیل.[۵]
  6. نجات بنی اسرائیل و انتقال آنها از مصر.[۶]
  7. ایجاد دوازده چشمه آب گوارا در صحرای خشک سینا، با زدن عصای خود به سنگ. [۷]
  8. معرفی یوشع بن نون به عنوان وصی و جانشین منتخب از جانب خداوند متعال. [۸]

 

[۱]. قصص، ۱۵٫

[۲]. همان، ۲۰ – ۲۳٫

[۳]. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۶۹۷؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، تحقیق: شمس الدی، محمد حسین، ج ۲، ص ۳.

[۴]. طه، ۲۰ و ۲۲٫

[۵]. اعراف، ۱۳۳٫

[۶]. بقره، ۵۰٫

[۷]. همان، ۵۷، ۶۰٫

[۸]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد، ج ۱، ص ۲۹۳٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


7 + 4 =