دایره المعارف اسلام پدیا » ‏پدر و مادر موسی کلیم الله (علیه السلام)‏
منوی اصلی

‏پدر و مادر موسی کلیم الله (علیه السلام)‏

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ در باب: موسی (ع)

در همه منابع تاریخی، روایی و تفسیری نام‌ پدر بزرگوار حضرت موسی (علیه السلام)، «عمران» معرفی شده و در این مطلب هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.

اما در مورد نام مادر گرامی آن حضرت اقوال مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

یوکابد،[۱] یوکبد،[۲] یوخابد،[۳] یوخابذ و یوحانه،[۴] برخانه،[۵] و نخیب و أفاحیه.[۶]

[۱]. کتاب مقدس، سفر عدد ۲۶ / ۵ به نقل از مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۵، ص ۳۴٫

[۲]. بروجردى، سید محمد ابراهیم، تفسیر جامع، ج ۲، ص ۴۴۰٫

[۳]. ثعلبى نیشابورى، احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۲۳۳٫

[۴]. ابن عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید، تحقیق: احمد عبدالله قرشى رسلان، ج ۴، ص ۲۳۱٫

[۵]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، تحقیق / تصحیح: جمعى از محققان، ج ۴۳، ص ۳۴٫

[۶]. همان، ج ۱۳، ص ۵؛ جزائرى، نعمت الله بن عبد الله‏، النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین، ص ۲۱۵٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + = 14